Det var her i Torgbakken at promillekøyringa fann stad. Foto: Wikimedia Commons
- Annonse -

Ein stordabu i starten av 40-åra blei teken med 1,6 i promille då han køyrde bil i Leirvik sentrum.

Episoden skjedde i starten av januar i år, då stordabuen køyrer ein bil i Torgbakken i Leirvik sentrum i 1-tida natt til ein laurdag.

Vitneopplysningar, samt ein promilletest som viste 1,6 i promille 40 minutter etter køyringa, gjer at retten ikkje er i tvil om at køyringa fann stad.

Mannen sa i retten at han drakk noko vin etter køyringa og fram til promilletesten vært teken, men retten finn at dette uansett ville hatt liten påverknad av analyseresultatet.

Retten skriv at boten er satt såpass høgt på bakgrunn av preventive verknader.

– For at bøtestraffen skal få den nødvendige preventive verknaden, må den utmålast på grunnlag av domfelte økonomiske evner, skriv retten.

- Annonse -

I tillegg til boten på 65.000 kroner må stordabuen sone 18 dagar i fengsel.

– Det er ikke noko ved sikta sin situasjon i hans eigen forklaring eller frå andre dokumenter i saka som tilseier at utgangspunktet om fengsel utan vilkår bør fråvikast.

I tillegg tapar han retten til å føre motorvogn i to år.

Saka vart avgjort ved ei tilståelsesdom, då mannen erkjente promillekøyringa.