Bømlingen hadde dyrka fram 200 gram cannabis. Foto: Wikimedia Commons (cc-lisens)
- Annonse -

Ein 23 år gammal stordabu er dømt til 45 dagars fengsel for å ha dyrka fram 14 marihuana-planter.

Det var for to år sidan at politiet fann 14 marihuana-plantar og fem stiklingar i bustaden til 23-åringen på Stord.

Retten legg til grunn at det var snakk om minst 186 gram med tillegg av stiklingar og fleire mindre planter. Retten skriv at tiltalte hadde laga til eit avansert anlegg for dyrking av slike planter, og han hadde mykje frø til vidare produksjon.

Eige forbruk

23-åringen forklarte at plantene var til eige forbruk, men retten legg til grunn at utstyret kan gi grunnlag for større produksjon.

Stordabuen hadde i forkant av dette innført 23 cannabis-frø i ei postsending frå England.

Retten meiner det er formildande at 23-åringen har erkjent forholdet. I tillegg tek retten kritikk på at saka har vore liggande lenge i systemet, sidan det er heile to år sidan han vart tekne med cannabis-plantane. Dette er også formildande for straffa.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Alvorleg brotsverk

Likevel meiner ikkje retten at dette er grunn nok til å setje deler av straffa på vilkår.

– Retten finn ikkje grunn til å utsetja soninga av heile eller deler av straffa på vilkår, og viser til at tiltalte har vore involvert i alvorleg narkotikakriminalitet medan denne saka blei etterforska.

Det er mindre enn eitt år sidan stordabuen blei dømt for grove narkotikalovbrot i Haugaland tingrett. Då vart han dømt til fengsel i tre år.