Sunnhordland tingrett.
- Annonse -

Ein mann i 40-åra frå Sunnhordland må sone 21 dagar i fengsel for å ha blotta seg for ei ung jente.

Det var i 2015 at mannen utviste seksuelt krenkande atferd overfor ei ung slektning, då han viste fram sin erigerte penis til ho.

Det tok ei stund for jenta fortalde om blottinga til mora si. Retten trur på jenta, mellom anna då ho har forklart seg likt om detaljar knytt til hendinga overfor mor si og i det tilrettelagte avhøyret hos politiet.

Tiltalte nekta sjølv for hendinga, men forklarte at han kan ha vist seg naken overfor fornærma i naturlege familiesituasjonar.

Aktor la ned påstand om 45 dagars fengsel, men grunna den lange tida det har teke før saka kom opp i retten blir straffa redusert.

- Annonse -

– I formildande retning er det lagt vekt på den lange tida som har gått sidan forholdet fant stad til det kunne dømmast i saka. Blottinga har føregått over eit relativt kort tidsrom, utan at dette i seg sjølv vert sett på som ein formildande tilhøve, skriv retten.

- Annonse -
- Annonse -

I den andre retninga vert straffa gjort skjerpande på bakgrunn av at hendinga har gitt den unge jenta til dels store skadeverknader i form av ei posttraumatisk stressdiagnose.

Retten bestemte også at mannen må betale 20.000 kroner i oppreisning til jenta.