MS-forskar og overlege på Haukeland Universitetssjukehus, Lars Bø. Foto: MS-foreningen
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

MS-forskar ved Haukeland Universitetsssjukehus, Lars Bø, vil ikkje anbefale pasientar å ta stamcelletransplantasjon i utlandet. Samtidig er han entustiastisk for ein ny norsk studie under arbeid.

– For behandlinga generelt har det vore lovande resultat for ein del av dei med MS. Men det ser ikkje ut til å vere riktig behandling for alle. Det trengs difor meir data på dette. Men dataen som finst er så lovande at me har godt grunnlag for ein slik studie, seier overlege og MS-forskar ved Haukeland, Lars Bø.

Kompetansesenteret for MS ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen er i gang med ein nordisk studie der dei vil teste ut stamcellebehandling i Norge.

  • Les også: Karina Haaland frå Fitjar fekk stamcelletransplantasjon i Moskva for å bli frisk frå MS

Fleire MS-pasientar får no tilbod om å vere med i studien. Men Karina Haaland fekk nei.

– Å ha attakk-prega MS med forverringsepisodar er ein føresetnad for å vere med i studien. Så må ein ha prøvd anna førebyggande medisin som ikkje har vist god nok effekt, seier overlegen, som understreker at han ikkje kan kommentere Karina Haaland sitt tilfelle.

Bø meiner det er ein vanskeleg balansepunkt å på den eine sida tilby behandlinga til dei som har ein alvorleg sjukdomsutvikling, men samtidig ikkje å utsetje friskare pasientar for risikoen knytt til stamcelletransplantasjon.

- Annonse -
- Annonse -

– Det er viktig å stoppe betennelsen så tidleg som mogleg, men samtidig vil me ikkje utsetje pasienten for ein større belastning eller risiko enn nødvendig. Det er to motstridande faktorar som veger mot kvarandre.

Difor får ikkje pasientar i eit tidleg sjukdomsforløp, som Karina Haaland, tilbod om å delta i studien og få dekka behandlinga i Norge.

- Annonse -

Lars Bø anbefalar ikkje pasientane sine å betale for behandlinga i utlandet. Likevel er det viktig for han å understreke at dei som gjer som Karina vil få full støtte når dei skal bli følgt opp av det norske helsevesenet etter ei stamcellebehandling i utlandet.

– Sjølv om eg ikkje anbefalar å dra til utlandet så er det viktig at dei forstår at me har det samme ansvaret om å følgje dei opp. Nokre trur at på bakgrunn av at nokre nevrologar har vore veldig kritiske til behandlinga, så vil dei ikkje få oppfølginga dei har krav på. Men det skal dei få.

Studien som kompetansesenteret for MS ved Haukeland no er i gang med er eit langt prosjekt. Resultata vil ikkje vere klart før tidlegast om fem år. Først då vil helsevesenet vurdere å gjere behandlinga tilgjengeleg for norske MS-pasientar.

– Det er frustrerande for pasientar at det tek veldig lang tid. Men det finst ikkje nokon annan måte å gjere dette på. Det har ikkje nokon verdi å sjå korleis det går med pasientane etter eit halvt år, me må følgje alle opp i minst to år, seier Bø.

– Forstår du at folk går i mot råda dine om ikkje å dra til utlandet, når du seier at behandlinga er lovande, og at alternativet er å vente i åresvis på tilsvarande behandling i Norge?

– Folk har litt vanskeleg å forstå at eg kan vere positiv og bruke mykje entusiasme på ein studie, og samtidig fråråde dei å dra til utlandet. Det krev ein del forklaring. Der ligg nok noko av utfordringa vår, å gi balansert informasjon til pasientane.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -