Slik vil fisketrålaren Cetus bli sjåande ut etter bygginga er ferdig på Fitjar mekaniske verkstad.
- Annonse -

Fitjar Mekaniske Verksted og Salt Ship Design samarbeider om levering av ein fisketrålar til ein verdi av over 200 millionar kroner.

Det er reiarlaget Cetus AS frå Karmøy som i dag har kontratert ein moderne nordsjøtrålar frå Fitjar Mekaniske Verksted, teikna av Salt Ship Design på Leirvik.

Etter at Salt Ship Design har utvikla konseptet etter tett og godt samarbeid med Cetus AS, blei kontrakten onsdag signert av reiarlaget og Fitjar Mekaniske Verksted AS. Verdien på leveringa av fisketrålaren er på over 200 millionar kroner, opplyser Salt Ship Design i ei pressemelding.

Svært nøgde

– Me er svært nøgde med å få tilliten, og ser fram til samarbeidet med Salt og Cetus. Fitjar Mek. er 60 år i år, og eg ser ikkje ei kjekkare gåve til våre tilsette enn eit slikt prosjekt, seier verftsdirektør Hugo Strand.

Det er snakk om eit fiskefartøy som er både moderne og miljøvenleg. Fartøyet blir 65 meter langt, får ei bredde på 14 meter, og skal utrustast som rein pelagisk trålar. Det betyr at trålinga føregår høgare i sjøen, i staden for botntråling.

- Annonse -

– Den nye designkontrakten er svært gledelig for oss. Dette er første Salt-design som skal byggjast ved Fitjar Mekaniske Verksted, og me ser fram til godt samarbeid om nye Cetus, sier Egil Sandvik, styreleiar i Salt Ship Design.

Overleverast i 2019

Skroget kjem til verftet på Fitjar i august 2018, og nye Cetus skal overleverast rederiet i februar 2019.

Cetus markerer Salt sin tredje fiskebåtkontrakt sidan 2012. Selskapet opplyser at Cetus markerer det 11. fartøyet dei har designa som no er under bygging.

Fitjar Mek. Verksted held til på Fitjar og har 80 fast tilsette. Verftet er ein hjørnesteinsbedrift i kommunen og satsar spesielt innan fiskeri- og havbruksmarknaden, men byggjer òg spesialfartøy som til dømes Kystverkets nye fartøy.