- Annonse -

Stord kommune set søkjelys på arbeidet som vert gjort i helse- og sosialtenestene i kommunen i den nye filmen.

Filmen er produsert av det Stord-baserte reklamebyrået Sydvest, og vart mellom anna vist fram på Stord kommune sin stand under Sunnhordlandstreffet i Bergen for nokre veker sidan.

Sjå filmen øvst i saka.