Formann i Sunnhordland FpU, Emil Tranøy Aasheim og Valentin Hustad - Nasjonalt Samferdselsansvarlig i FpU er kritisk til jobben Statens Vegvesen har gjort i Litlabø-krysset. Foto: Vegvesenet/privat
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

DEBATT: Trafikantenes trygghet ble glemt under utbedringen, til tross for prisen. Resultatet gav minimale endringer og ingen form for forbedring, skriver FpU.

Av: Emil Tranøy Aasheim – Formann, Sunnhordland Fpu,
Valentin Hustad – Nasjonalt Samferdselsansvarlig, FpU

Innbyggerne på Stord har i lang tid opplevd å få hjertet i halsen, når en står eller passerer skrekkrysset ved E39/Litlabøveien. Etter den nylige utbedringen håpet folk flest på et tryggere kryss, men håpet ble fort glemt.

«Utbedringen» ble dyr og tok sin tid – men elefanten i rommet ble igjen. Trafikantenes trygghet ble glemt under utbedringen, til tross for prisen. Resultatet gav minimale endringer og ingen form for forbedring – Dette forferder og håner reisende på Stord.

Det tok kun to dager etter krysset var ferdig, til en ny alvorlig ulykke kom. Det er et tidsspørsmål før det smeller igjen. Litlabøkrysset oppleves for mange som uoversiktlig, og en potensiell dødsfelle, spesielt når en skal innpå E39.

For ett år siden håpet en på at situasjonen som bekymrer mange bilister, ville forandres. Eneste forandringen ble at mange millioner kroner ble misbrukt av Statens Vegvesen – for å legge lokk på problemet, når de hadde sjansen å bli kvitt det.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Statens Vegvesen som ansvarlig for dette prosjektet burde ha prioritert og gjort bedre, folk flest forventet at krysset ville få under-passering, mot møteulykker, og at krysset skulle kanaliseres. Isteden ble noen ytterst få tiltak gjort – uten merkbar effekt. Når hele opplegget baseres på kortsiktig inkompetanse og dårlige prioriteringer, svekker dette vår tillit til fagfolkene.

E39 er en europavei med økende trafikk, og et viktig ledd mellom to av Norges største byer. Løsningen er å gjøre ting ordentlig og fremtidsrettet når en først er i gang. Investering i infrastruktur tjener folk flests hverdag, derfor må våre hovedårer bygges for fremtiden – ikke forsømmes og lappes til dyrest mulig pris.

For Fremskrittspartiet er det en selvfølge at folk flest skal reise fra A til B, enklest, tryggest og billigst. Lokalt og nasjonalt skal vår infrastruktur bygges for fremtiden – det innfrir vi i regjering.

Sunnhordland FpU vil kjempe videre for at fagfolkene bruker faget, prioriterer riktig og gir Litlabøkrysset den standarden den fortjener – for folk flests sikkerhet og fremkommelighet.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -