Slik blir det nye smoltanlegget ved Kjærelva i Fitjar.
- Annonse -

Ved å byggje ut det eksisterande smoltanlegget på Fitjar ønskjer Lerøy å redusere faren for lakselus.

- Annonse -