Kvinnherad-Peder Sjo Slettebø fekk beskjed om at ferja var full, sjølv om ho ikkje var det. Foto: privat/Høgre
- Annonse -

– Torghatten Nord har med dette fått redusert omdømme hos meg, og eg går i sterkare grad enn før inn for Hordfast, seier Kvinnherad-ordføraren.

Tysdag ettermiddag kom Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø (H) seg heim ein god del seinare enn han hadde planlagt, då han fekk beskjed på Halhjem om at ferja var full.

– Eg kom køyrande og skulle om bord. Då bilen framføre meg hadde køyrt om bord, blei eg vinka til om at no var det stopp.

Nedre bildekk ikkje teke i bruk

Men Slettebø såg at det nedre bildekket ikkje var teke i bruk.

– Då spurte eg, ‘kvifor det, det er jo kjellar her?’. ‘Ja, men den brukar me ikkje’, var svaret. Eg spurte kvifor ikkje, men det fekk eg ikkje noko svar på.

Slettebø understreker at det ikkje var veldig lenge til han måtte vente på neste ferje, men hendinga gjorde at ikkje rakk ferja frå Skjersholmane og kom heim ein god del seinare enn planlagt.

- Annonse -

– Eg synest jo det er rart at dei ikkje tek i bruk heile ferja. Eg har opplevd større katastrofar enn dette her, men ein bør jo bruke kapasiteten som er tilgjengeleg.

– Skuldast vedlikehald

Driftssjef i Torghatten Nord, Reidar Fredriksen, seier at årsaka til at ikkje heile ferja blir teken i bruk er pågåande vedlikehaldsarbeid ved ferjekaien på Halhjem.

– Eg kjenner ikkje til den konkrete hendinga, men sannsynlegvis skuldast dette at det pågår kaireperasjon på Halhjem som gjer at berre det er eitt ferjeleie som er i bruk på to samband. Då kan det hende me berre har lasta på øvre bildekk for å hente inn tidlegare forsinkingar som resultat av at me har måtta vente på kaiplass.

– Det er ein uheldig situasjon, men det er slike grep me må gjere for å halde ruta. Samtidig, når ein båt allereie er 10 minutt forsinka så er det kort tid til neste båt kjem.