Det var Anne Kari Bjelland som vart drepen i Haugesund natt til 1. nyttårsdag. Foto: politiet
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Politiet frigir namnet på den 49 år gamle kvinna som vart drepen i ein brann i Haugesund.

Natt til 1. nyttårsdag vart kvinna funnen drepen i ein bustad i Haugesund. Sambuaren hennar, ein 50 år gammal mann, vart sikta for drapet.

I dag fortel politiet at mannen har forklart at det er han som sto bak drapet.

– Han gav i starten av avhøyret i dag uttrykk for at han ville endre forklaring, og har forklart at han står bak drapshandlinga mot sambuaren sin, seier påtaleansvarleg Marte Engesli Lysaker i ei pressemelding.

Tidlegare forklarte han at drapet var eit uhell og at han handla i naudvergje, men dette har han no gått bort i frå.

Drapsoffreret var Anna Kari Bjelland (49)

Politiet går også i dag ut med namnet på kvinna. Det er Anne Kari Bjelland (49) som vart drepen. Ho etterlet seg tre barn, der eitt av dei er mindreårig. Barna er Bjelland og den sikta sambuaren sine felles barn.

- Annonse -
- Annonse -

I følgje Sunnhordland kjem kvinna frå Stord. Det stadfestar bistandsadvokaten til kvinna sin familie, Benedicte Storhaug.

– Det er ikkje hemmeleg at foreldra til kvinna bur på Stord. Eg har hatt møte med dei i Haugesund i dag, der dei blei informert om at sikta no har tilstått, fortel Storhaug til Stord24.

Benedicte Storhaug er bistandsadvokat til foreldra på Stord og dei tre borna til den drepne kvinna. Foto: Jonas Sætre/Stord24

– Har ein tung veg framføre seg

Storhaug blei utnemnd som bistandsadvokat for dei tre borna og foreldra til kvinna allereie 1. nyttårsdag. Ho fortel at dei etterletne vart informert om identiteten hennar på eit tidleg stadie, men at det er fordi det var ein brann i huset at det tok lenger tid enn vanleg før politiet gjekk ut med identiteten i media.

– Kva blir dei viktigste oppgåvene for deg som bistandsadvokat no?

– Det viktigaste for dei alle fem er at dei har eit stort informasjonsbehov. Det er jo ei lettelse at sikta har gått vekk frå den tidlegare forklaringa om at dødsfallet skjedde med eit uhell. Det har vore belastande og tungt og forhalde seg til.

- Annonse -

– Samtidig inneberer dette at for borna no må innordne seg at det ikkje berre er mor som er død, men at far er ansvarleg for det. Det er ein tung veg dei har framføre seg, seier Storhaug.

Viktig å få informasjon

Bistandsadvokaten seier ho kjem til å jobbe for at familien får tilgang til avhøyrsdokumenta, som førebels er klausulert.

– Etter kvart må politiet gi grønt lys for at også familien kan få sjå dokumenta. Då kan dei få høve til å lese i detalj kva sikta har forklart. Det er noko dei er opptekne av og ønskjer.

– Så er det viktig å ivareta deira rettslege krav. Alle fem har rett til å framje oppreisingskrav, og så er jo ein av dei etterletne mindreårig. Då kan det vere aktuelt å reise krav om tapt forsørgjeransvar. Men det er framleis veldig tidleg og mykje å ta inn over seg for det som inntil nyleg var ein heilt normal familie, seier bistandsadvokaten.

Det er førebels ikkje klart kven som vil ha forsørgjeransvar for den mindreårige dottera.

– Førebels er ho saman med søskena sine, og så vil prosessen starte i forhold til kvar ho vil bu vidare.

I følgje Haugesunds Avis er det starta ein stor innsamlingsaksjon til borna. Det skal ha blitt samla inn heile 470.000 kroner til dei via innsamlingstenesta Spleis.

Saka vert oppdatert.

- Annonse -

- Annonse -
- Annonse -