Sigbjørn Framnes i Framstegspartiet undrar seg om kvifor stortingsrepresentantane ikkje har gjort noko med ferjesambandet Stord-Kvinnherad tidlegare. Foto: Jonas Sætre/Stord24 / Hordaland fylkeskommune
- Annonse -

DEBATT: Ein av dei «viktigaste» oppgåvene innvalde stortingspolitikarar har, er å ikkje gløyme kor dei kjem frå, skriv Sigbjørn Framnes i Framstegspartiet.

Av: Sigbjørn Framnes, Stord Frp

Dette er eit svar på stortingsrepresentantane Eskeland, Rommetveit og Hareide som alle er valde inn frå Sunnhordland sitt lesarbrev.

Sjølvsagt skal sentrale politikarar innvalde frå Sunnhordland arbeide for å styrke vår region, på lik linje som me lokalpolitikarar skal arbeida for våre kommunar og regionen me er ein del av.

At debatten om ferjestø er betent kjenner alle dei nemnde stortingspolitikarane til, to av dei tidlegare ordførarar på Stord. Skjersholmane har «fungert» i mange år, kvifor er det ikkje funne ei løysing tidlegare?

Spørsmålet kan sikkert lettast svarast på av tidlegare ordførarar på Stord? No er begge blitt Stortingspolitikarar og ber oss som enno er lokalpolitikarar på Stord og Kvinnherad finna løysing!

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Ein av dei «viktigaste» oppgåvene innvalde stortingspolitikarar har, er å ikkje gløyme kor dei kjem frå!

Det passar med eit spørsmål tilbake:

Kommunar i Sunnhordland, dei fleste politiske parti, fylke, samarbeidsråd og næringsliv i regionen har samla gått inn for sørleg kryssing av Langenuen, dette for å knytte kommunane i Sunnhordland tettare saman.

Kva har dei nemnde tre og innvalde gjort for å fremma den saka på Stortinget? Lokalt meiner me dette på sikt hadde løyst mange av dei utfordringane «våre» stortingspolitikarane forventar at me lokalpolitikarar ordnar opp i.