Bjarne Kvernenes og kona Gunn. Her flankert av ordførar Wenche Tislevoll (t.v.) og kultursjef Bente Bjelland. Foto: Håkon C. Hartvedt
- Annonse -

– Båtbyggeriet har utvikla seg og modernisert seg frå trearbeid på gamle båtar til nytenking innanfor oppdrettsnæringa.

Av: Håkon C. Hartvedt, Fitjarposten

Fitjar kommune sin næringspris for 2017 går til Kvernenes Båtbyggeri AS.

«Kvernenes Båtbyggeri AS har drive i rundt 70 år sidan firmaet vart starta av Ole Kvernenes i slutten av 1940 åra. I dag er det sonen Bjarne Kvernenes som er dagleg leiar i firmaet. Dette er eit båtbyggeri som har utvikla seg, og modernisert seg i takt med utviklinga til kundane sine! Alt frå trearbeid på til dels gamle båtar til utvikling og nytenking innanfor oppdrettsnæringa!», heiter det i grunngjevinga til prisen.

Overraskande

Til fitjarposten.no seier Bjarne Kvernenes at dette var ei overraskande, men svært kjekk melding å få.

- Annonse -

– Fint å sjå at folk har lagt merke til det me har gjort, smiler han.

Kvernenes fortel om stor aktivitet i firmaet, og trur nøkkelen til at dei lukkast er at dei held seg til mykje av det same som når firmaet starta for 70 år sidan.

– På sett og vis jobbar me framleis med mykje av det same som då me starta. Framleis repararer me båtar, driv med vedlikehald og monterer maskinar, men det er sjølvsagt stor utvikling på det tekniske området, ikkje minst innan elektro. Dessutan driv me meir med klassing no enn tidlegare. Her er det nye reglar og relativt stor aktivitet.

Slutt på trebåtar

– Arbeid på trebåtar er det meir eller mindre slutt med, men skulle no ein trebåt renna på land, skal me nok klara å fikse han, seier Bjarne.

Mellom båtar dei har hatt på slipp kan me mellom anna nemna regningsskøyter.

Tidlegare stod Kvernenes Båtbyggeri og for nybygg. I alt har dei bygt 198 båtar. Skyssbåtar for heile distriktet og mange skøyter. Men i slutten av 1980-åra gjorde dei eit bevisst val om å ikkje laga fleire nybygg.