Ferjesambandet mellom Stord og Kvinnherad. Her frå Skjersholmane. Foto: Hordaland fylkeskommune
- Annonse -

Hordaland fylkeskommune har laga ei nettside der alle kan merka av på kartet kvar ferja mellom Stord og Kvinnherad skal gå i framtida. 

Førre veke var første møte i den interkommunale planprosessen mellom Stord og Kvinnerad kommunar, som har mål om å gi setje eit endeleg punktum for den langdryge ferjedebatten.

No har fylkeskommunen laga ei eiga nettside der alle kan merke av på kartet kor ferga bør gå og grunngi kvifor dette er den beste løysinga. Allereie no er det kome mange prikkar på kartet.

Prioritert oppgåve

– Innkorting av sambandet er ei prioritert regional oppgåve. Det vil gi kortare overfartstid og hyppigare frekvens. Raskare ferje vil gje folk og næringsliv innspart reisetid og vil utvide bu- og arbeidsmarknaden mellom Stord og Kvinnherad, skriv fylkeskommunen.

Sidan prosessen nyleg har starta er politikarane varsame med å uttale seg om kor dei helst vil at ferja skal gå, men Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø sa nyleg overfor avisa

- Annonse -
- Annonse -
Peder Sjo Slettebø er ordførar i Kvinnherad, Foto: Wikipedia/Kjetil Ree (CC BY-SA 3.0-lisens)

Kvinnheringen at han ikkje har gitt opp håpet om ein ny ferjekai ved Kvednaneset på Stord-sida.

- Annonse -

Bør ligge nær Leirvik

– Plasseringa av ferjestø på Stord-sida bør liggja nær Leirvik. Eg meiner det blir ein omveg å køyra via Huglo eller Tysnes, og det er heller ikkje realistisk å få til noko der innan rimeleg tid. Kva vil for eksempel Klosterneset- Rommetveit ha å seia for flyten i trafikken? Det blir viktig å gå inn i dette prosjektet med eit ope sinn, sa Slettebø til Kvinnheringen.

Han vonar at kommunestyret på Stord vil vere meir opne for bygging av ny ferjekai enn det dei var då debatten var oppe førre gong.

– Situasjonen er ein annan enn for to år sidan, og eg føler vi har kome eit godt stykke på veg. Tidlegare var det fleirtal i Stord kommunestyre for å ikkje bygga ny kai på Stord. Eg er trygg på at vi skal landa ei god løysing innan rimeleg tid.