Konsernsjef i Kværner, Karl-Petter Løken. Foto: Kværner
- Annonse -

– Det vil bli ein marknad der ute og det er ein driv, seier Kværner-sjefen.

Av: Per Lønning

På tysdag presenterte Kværner-sjef Karl-Petter Løken resultata for første kvartal på hovedkontoret på Fornebu, eit lite stykke vest for Oslo. Der snakka han blant anna om Kværner sine mogleikar for å utvide sitt virke andre stadar i verda. Det er E24 som melder om saka.

Ifølge eit kart som vart vist fram under presentasjonen er Kværner involvert i studiar på prosjekt relatert til havvind i fleire land.

– Kartet viser kor me er involverte i forskjellige typar studiar, forklarar Løken, ifølgje E24.

Mellom anna er dei inne og ser på prosjekt i Nordsjøen, Austersjøen og områder ved USA sin austkyst. Men Kværner ser også på framtidige mogleikar på USA sin vestkyst, i Taiwan, Japan, India, Storbritannia og Hellas.

- Annonse -

Under presentasjonen sa Løken at selskapet er ein av få leverandørar som kan levere understell av betong og stål til både botnfaste og flytande havvind-installasjonar.

Dei grøne områda er der Kværner er involvert i studiar på moglege havvindprosjekt. Dei gule områda er marknadar Kværner er interesserte i. Foto: Kværner.

– På litt sikt ser me dei marknadane skissert i gult på kartet som mogleikar for oss, der me meinar me har eit oppsett som kan medverke til å realisere kontraktar. Det vil bli ein marknad der ute og det er ein driv. Og me ser at kompetansen me har frå olje og gass er veldig relevant, seier Løken, ifølge E24.

Kværner har enno til gode å sikre seg ein konkret kontrakt for leveransar til havvind. Men fleire aktørar har leigd inn selskapet for å studere og gjere innleiande arbeid i høve prosjekt som no er oppe til vurdering.

Equinor sitt prosjekt, den flytande havvindparken Hywind Tampen, kan verte den første kontrakten Kværner sikrar seg. Ifølgje E24 vil det ikkje vere i boks før Equinor og lisenspartnarane gjer ei endeleg avgjerd i høve investering, noko som truleg skjer i laupet av 2019.