Njord kom "heim" til Kværner Stord vinteren 2017. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Statoil og Kværner inviterer til informasjonsmøte på Stord om Johan Sverdrup, Njord Future, Aasta Hansteen og Hywind Scotland, skriv kommunikasjonssjef Odd Naustdal i Kværner.

Odd Naustdal i Kværner inviterer til informasjonsmøte. Foto: Sysla

Hensikta er å gje lokalsamfunnet tilbod om informasjon om fire prosjekt som er viktige for industrien i regionen og som på ulikt vis vil prega Stord og Sunnhordland i tida framover.

Etter ein periode med låg industriaktivitet i Sunnhordlandsregionen, er det no fleire viktige prosjekt til gjennomføring, både i  Kværner og andre industriverksemder. Hovudårsaka til det er at Statoil har lagt fleire store oppdrag til Stord. Dette er prosjekt som er viktige for framtidas energiproduksjon, men også for sysselsetting og verdiskaping i Stord og Sunnhordland dei komande åra.

Bustadplattforma til Johan Sverdrup, som Kværner og KBR – og med Apply Leirvik som sentral leverandør – signerte kontrakt på for to år sidan, er no godt inne i samanstillingsfasen og vil ha aukande aktivitet framover. Plattforma vil med sine 560 senger bli det største bustadhotellet på norsk sokkel.

Njord A, som Kværner har fått i oppdrag å oppgradera, er midt inne i ein hektisk dokkfase, og vil vera eit dominerande prosjekt på verftet frem til levering i 2020. Dette er den første produksjonsplattforma på norsk sokkel som blir tatt til land for oppgradering.

- Annonse -
- Annonse -

Kværner har også fått i oppdrag å bistå med samankoplinga av skrog og dekk til Aasta Hansteen-plattforma, som kjem til Sunnhordlandsbassenget seinare i år. Aasta Hansteen er verdas største spar-plattform, og vil bli den første i sitt slag på norsk sokkel.

- Annonse -

I tillegg har Statoil valt NorSea Group og Stordbase på Eldøyane til samanstilling av Hywind, verdas første flytande vindmøllepark.

Desse fire prosjekta vil medføra stor aktivitet på Stord i tida framover, ein aktivitet som vil by på moglegheiter og kanskje også nokre utfordringar. Statoil og Kværner inviterer difor til møte for å informera  om planane framover og prøve å kasta lys over korleis dei fire prosjekta vil påverka lokalsamfunnet i tida som kjem.

Informasjonsmøtet finn stad i småsalen i Stord kulturhus tysdag 2. mai kl. 19.00.

Alle interesserte er hjarteleg velkomne!

Odd Naustdal,
Kommunikasjonssjef i Kværner