Foto: Chris Ronald Hermansen
- Annonse -

Ved å rette seg meir mot den internasjonale marknaden og satse på nye vekstsegment har Kværner ambisjon om å kome tilbake til gamle høgder.

I går presenterte Kværner resultata for årets 3. kvartal. Som venta så var ikkje resultatet for kvartalet isolert sett noko å rope hurra for, men tala viste ein kraftig vekst i ordrereserven samanlikna med i fjor.

Då konsernsjef Karl-Petter Løken presenterte resultata tysdag, gjorde han det klart at Kværner ønskjer å vekse seg tilbake til gamle høgder.

– Utsiktene ser mykje betre ut

– Utsiktene no er mykje betre enn i 2017, for me ser at kundane vurderer fleire prosjekt. Me har ein ambisjon om å vekse omsetnaden til eit nivå på over 10 milliardar kroner over nokre år, sa Løken i følgje E24.

Til samanlikning er prognosen for i år ein omsetnad på 7 milliardar kroner.

Konserndirektør i Kværner, Karl Petter Løken. Foto: Kværner

Ein må tilbake til 2016 for å finne eit år då Kværner hadde omsetnad på over 10 milliardar. Toppåret var før oljekrisa i 2014, då konsernet omsette for 17,5 milliardar kroner.

- Annonse -

Karl-Petter Løken seier til E24 at såkalla vekstsegment, som havvind og oppgradering av gamle oljeinstallasjonar, kjem til å bli stadig viktigare dei neste åra.

– Olje- og gassegmenta vil forbli hovudverksemda vår også fremover, men me har ambisjonar om å vekse utanfor dette, som til dømes innan havvind.

Mange prosjekt kjem ut av «startgropa»

Og skal me tru konsernsjefen er det ikkje lenge til det kan tikke inn nye, spennande kontraktar for verksemda, etter ein periode med kontraktstørke.

– Det me ser er at mange prosjekt no vert modna vidare og kjem ut av «startgropa», men så er me jo klar over at slike prosjekt tek tid før kontraktar vert tildelt. Men me ser at ein del prosjekt no passerer milesteinar, og me posisjonerer oss for dei me meiner me kan vinne, seier Løken til nettstaden.

Men det er som kjent ikkje mange store, norske kontraktar som skal tildelast dei neste åra, etter at Kværner sikra seg Johan Castberg. Løken ser difor ikkje bort i frå at Kværner kjem til å rette seg meir mot den internasjonale marknaden.

– Me har sagt at me har ambisjonar om å vekse internasjonalt fordi me ser på moglegheiter for å vinne prosjekt utanfor Norge. Me posisjonerer oss for dei prosjekta som me meiner passar vår kompetanse, både i Norge og internasjonalt.

E24 skriv at eitt av dei aktuelle internasjonale prosjekta som Kværner er interessert i er Ghana-utbygginga til selskapet Aker Energy. Der skal det byggast eit flytande produksjonsskip (FPSO) som skal starte produksjon om nokre år. Utbyggingsplanen er venta rundt nyttår.

- Annonse -