Katrin Ankervold (nr 2 frå venstre) er kritisk handasming av ACER-saka.
- Annonse -

Debatt: Leiar i Stord Ap, Katrin Innvær Ankervold, er skuffa over å ikkje ha fått dei andre partia i fylket med på krav i samband med ACER-saka.

Av: Katrin Innvær Ankervold, leiar i Stord Ap

Kva hjelper det?

Stord Arbeidarparti seier nei til ACER.
Distriktet seier nei til ACER.
Ei samla fagbevegelse seier nei til ACER.

Kva hjelper det?

På stortinget legg Høgre, FrP, Venstre, MDG og Ap premissene for ACER, og dei tek med åtte ufravikelige krav. Ett av krava:

- Annonse -

«Statnett skal eie og drive alle fremtidige mellomlandforbindelser.»

Kva hjelper det?

Samme dag i Hordaland fylke i møtet utval for kultur, idrett og regional utvikling (KIRU) kjem ei sak opp frå Selskapet NorthConnect KS som har søkt om løyve til å byggja ein ny straumkabel mellom Sima i Eidfjord kommune og Peterhead i Skottland.

Det er søkt om løyve for å byggja og driva anlegga, og om løyve for å utveksla kraft med andre land. 

Ut frå kravlista på Stortinget skulle det vera ein grei sak å støtte Hordaland Arbeiderpartiet sitt fremlegg i saka denne dagen.

Arbeiderpartiet ville ha med partia i KIRU på å tilrå at ein fyrst må evaluera erfaringane med dei to utanlandskablane som allereie er under bygging før ein kan vurdera bygging av nye utanlandskablar.

Men Arbeiderpartiet fekk ingen av «samarbeidspartia i denne saka frå stortinget» med på denne utsettinga sjølv om ett av dei ufravikelige kravene frå stortinget var at Statnett skulle drive og eige desse forbindelsene.

Kva hjelper det då med ufravikelige krav?

- Annonse -