- Annonse -

Me har nyleg gjort endringar og ombyggingar for å gjere plass til fleire leigetakarar i Kunnskapshuset.

Kunnskapshuset er eit attraktivt og moderne bygg med funksjonelle kvalitetar. Bygget er sentralt plassert i Sæ ved porten til Leirvik sentrum, og har god eksponering og tilkomst.

Her er god parkering og ladestasjonar for elbil.

Me har bemanna kantine serverer varm og kald mat kvar dag, som leigetakarane også kan bruke til arrangement.

Me har fleire moderne felles møterom, fellesareal med gode møteplassar og eit velutstyrt treningsrom.

Nyleg har me gjort endringar og ombygging av deler av bygget for å gjere plass til fleire leigetakarar, og me har forsterka miljøet knytt til IT/teknologi-bedriftene på huset.

- Annonse -

Ca. 140 personar og 30 verksemder har i dag sin arbeidsplass i Kunnskapshuset. Her er mange små og mellomstore bedrifter, som gjer huset til ein triveleg arbeidsplass med eit godt sosialt miljø.

Me har for tida ledige cellekontor med 1-2 arbeidsplassar. Kontora er møblert, med tilgang til internett, gjestenett, multifunksjonsskrivar og alle felles fasilitetar.

Kontakt oss:

Hans Oskar Vikse, tlf. 911 42 185

Epost: hvikse@vikseas.no

Sjå også nettsida vår for meir informasjon om bygget og bedriftene som held til her.

Andre uteliv og restaurantar