Akhtar Chaudry meiner kommunestyret landa på rett vedtak då dei sa nei til etablering av Stord Kristne Skule. Foto: Anna Sofie Ekeland Valvatne / Google maps
- Annonse -

DEBATT: Stord kommunestyre har levd opp til sin rolle som «barneombud» ved å si nei til Stord Kristne Skule. Noe annet ville vært ganske oppsiktsvekkende, skriver Akhtar Chaudry.

Av: Akhtar Chaudhry, SV-medlem og tidligere stortingsrepresentant

Skolen er den eneste arena hvor alle nordmenn av alle raser, farger, kulturer, livssyn og religion og klasser møtes. Skolen kan – og absolutt må – derfor gjøres til et fellesarena hvor våre barn treffes, lenge før de er påført og overlevert voksnes fordommer.

I samfunn som har organisert sitt skolesystem langs religiøse eller økonomiske linjer og grenser, kan vi se med all tydelighet hvor galt et slikt skille kan være.

Hvis barn av muslimsk bakgrunn, hindu bakgrunn, kristen bakgrunn eller humanetisk bakgrunn skal gå på hver sin skole, hvor skal de lære om hverandre? Hvor skal de lære å håndtere å leve sammen i et samfunn hvor vi fortsatt skal være muslimer, kristne, hinduer, humanetikere osv.?

Kun en fellesskole kan gi dem anledning til å lære hvor forskjellige og like de er. Fellesskolen kan være en unik arena for å oppdra dem til å finne gode relasjoner seg imellom. Derfor har SV alltid vært restriktive hva gjelder skoler som skiller barn basert på hvilken religion de hører til.

- Annonse -

Stord kristne skole

Stord kristne skole har fått lov til å starte på Stord. Da er det avgjørende at de barna som skal på denne skolen har det beste læringsmiljøet.  «Skole er ingen pølsefabrikk«, sa Helga Hjetland. Våre barn har krav på det beste av læringsmiljøet og omgivelser vi kan gi dem.

Husk at barn er på skolen over en tredjedel av sitt våkne døgn. Skolens omgivelser brukes som relasjonsskapende arena. Da må de være åpne, grønne, vakre og luftige. Våre barn fortjener minst like gode vilkår som oss voksne.

Barn er på «jobb» mange timer i døgnet. De har en levende og dynamisk «arbeidsdag». Det krever derfor gode fysiske arbeidsforhold og omgivelser. Det samfunnet som «slenger» barna sine der hvor det «var mulig», gjør sine barn, og sin egen fremtid, urett.

Det er en grunn til at vi voksne møtes ved åpne, grønne og luftige arenaer når vi skal ha det gøy. Våre barn fortjener minst like gode vilkår som oss voksne.

Podlen ikke egnet til en skole

Jeg har gått rundt og sett Podlen 2, hvor Stord Kristne Skole ønsker å starte en skole for 100 elever. Jeg anbefaler absolutt alle som er opptatt av barn, skole, estetikk, nærmiljø og fremtid, gjøre det samme.

Bygningen og omgivelsene er absolutt ikke egnet til en skole.

Jeg er derfor fornøyd med at Stord kommunestyre har sagt nei til å opprette en skole i denne bygningen. Stord kommunestyre har dermed levd opptil sin rolle som «barneombud» i dette tilfellet. Noe annet ville vært ganske oppsiktsvekkende.

Jeg er ganske sikker på at ankeinstansene vil komme til samme konklusjon som Stord kommunestyre. Våre barn fortjener det beste!

- Annonse -