Flügger Farve har vore i eksistert på Heiane sidan 2014. No er det kroken på døra. Foto: Flügger Farve
- Annonse -

Malingsbutikken på Heiane har lagt ned butikken etter å ha opplevd kraftig fall i omsetnaden.

Flügger Farve starta opp på Stord i 2014. Etter dryge fire år i drift er det slutt. Malingforretninga på Heiane vart meldt oppløyst 1. februar.

Forretninga er registrert med fire tilsette, og er i heilskap eigd av Malerfirma O. Kjelsnes.

Fkügger Farge hadde i 2017 eit dramatisk fall i omsetnaden. Dei gjekk frå 4,3 millionar kroner i omsetnad i 2016 til 2,5 millionar kroner året etter. Rekneskapstala frå 2018 er ikkje offentleggjort.

Det er ikkje berre på Stord at den danske malingskjeda slit. I september i fjor skreiv DN at selskapet har tapt 107 millionar kroner i Norge på fire år. Fem andre butikkar i Norge har blitt lagt ned som følgje av den svake drifta.

Malingsbutikken opplever spesielt sterk konkurranse frå byggevarekjedene.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

«Konkurransesituasjonen er sterkt prega av mange byggevarekjeder som sel maling og tilbehør» skreiv selskapet i årsmeldinga si i fjor.

Det har ikkje lukkast Stord24 å kome i kontakt med dagleg leiar Trond Kjelsnes.