Aker Solutions på Stord er blant verfta som risikerer permitteringar over påske. Foto: Aker Solutions
- Annonse -

Innlegg: En bråstopp vil være katastrofalt for miljøene langs kysten de neste årene.

Av: Næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen

Partnerne i Vestlandsalliansen; næringsforeningene i Stavanger-regionen, Haugesund, Stord og Bergen, står sammen om kravet om en forbedret pakke for å sikre aktiviteten i leverandørindustrien til olje- og gassindustrien.

Dette handler om å få iverksatt planlagte prosjekter, som skal gi hardt tiltrengt arbeid i årene framover for hele leverandørkjeden langs kysten.

Framlegget fra Regjeringen kommer industriens behov bare delvis i møte. Nå oppfordrer vi Stortinget til å finne et bredt forlik som gir arbeid for industribedriftene framover. Skatt og avskrivninger på innrettes slik at gjør det mulig å få prosjekter vedtatt. 

På grunn av korona-krisen som skjer samtidig med en oljepriskollaps, står industrien og samfunnene langs kysten overfor formidable utfordringer. Den samlede effekten av korona-krisen og oljeprisfallet er en tilnærmet full stans i mange planlagt utbyggingsprosjekter. Andre prosjekter er satt på vent.

- Annonse -

Det var forventet at disse prosjektene skulle gi sysselsetting, aktivitet og skatteinntekter til lokalsamfunnene de neste årene. Og langsiktig vil de samme utbyggingene gi skatteinntekter til staten, effektiv ressursutnyttelse på norsk sokkel, renere produksjon på en sokkel som allerede er mest miljøvennlig i verden, energi som verden vil behøve og finansiering av velferdsstaten for framtidige generasjoner.

Flere av disse prosjektene har leverandørene allerede vært med på å utrede og planlegge.

En bråstopp vil være katastrofalt for miljøene langs kysten de neste årene.

Vestlandsalliansen av næringsforeninger har flere store verft som sine medlemmer; det gjelder Aker Solutions i Egersund, Rosenberg Worley i Stavanger, Aibel i Haugesund og Kværner på Stord. I tillegg kommer hele underskogen – tusenvis – av bedrifter som leverer til disse verkstedene. Store offshorerprosjekter krever tunge investeringer innen boring og brønn, samt installering av rør og havbunnsutstyr og stort behov for maritime tjenester. I tillegg kommer alle typer komponent- og utstyrsleverandører og tjenester som gjør det mulig å drive en verdensledende offshoreindustri. 

Innen alle disse displinene finnes de ledende bedriftene på Sør- og Vestlandet.

Det gjelder også innen eksport, hvor de samme bedriftene står for Norges nest største eksport-sjanger: Utstyr og tjenester som gjør den globale energiforsyningen mer miljøvennlig, sikker og effektiv. Men da må hjemmemarkedet også fungere.

40 prosent av de sysselsatte i Rogaland er tilknyttet olje og gass, mens tilsvarende tall i Hordaland og Møre og Romsdal er 21 prosent. Mange vil nok være overrasket over det høye tallet i Vest-Agder med 17 prosent.

Menon Economics har i en rapport om effekter av oljeindustrien, brutt ned på kommuner, kommet til at sysselsettingseffekten fra hele verdikjeden som kan spores tilbake til olje og gass, er følgende: 78.000 ansatte i Rogaland og 32.000 i «gamle» Hordaland. 

En rapport fra forskningsinstituttet NORCE viser at 40 prosent av de sysselsatte i Rogaland er tilknyttet olje og gass, mens tilsvarende tall i Hordaland og Møre og Romsdal er 21 prosent. Mange vil nok være overrasket over det høye tallet i Vest-Agder med 17 prosent.

Allerede har sysselsettingen i de to gigantene Aker Solutions og Kværner falt fra 17.000 til 10.000. Verre kan det bli, og i dragsuget vil alle underleverandørene vil dratt under.

Blant de utbyggingsprosjektene som nå kan stoppe opp på grunn av krisen, er Noaka, Wisting, Hod, Peon og Breidablikk. Som resultat av disse utbygging av disse olje- og gassfeltene kommer titusenvis av årsverk som skal utføres av bedrifter i våre regioner. Flere prosjekter som nå kan bli utsatt er også typiske miljøtiltak som skal gi kutt i utslipp og mer energieffektiv produksjon, slik som for eksempel elektrifisering av Melkøya. Flere av prosjektene er også banebrytende teknologisk og miljømessig.

«Pakken» som vi nå oppfordrer Stortinget til vedta, må være i tråd med det som industrien har foreslått. Skatten til staten vil stort sett være den samme – vi snakker om hvordan avskrivninger skal fordeles. Ikke fordi oljeselskapene trenger «støtte». Men fordi oljeselskapene må bli i stand til å ta beslutninger som gjør at industrien får arbeid og utvikler seg videre. Det finnes i dag ingen alternativer i form av umiddelbar omstilling til andre næringer for noen av de store verftene langs kysten. Det jobbes hardt for en grønnere forretning, men omstillingen kommer ikke utav intet. Ingen springer fortere med brukket rygg.

Framtidens energiomstilling og visjonen om en mer miljøvennlig framtid står på skuldrene til dagens ingeniører og fagarbeidere. Da må de ha arbeid, inntekt og utfordringer i lønnsomme bedrifter i hele perioden fram mot og gjennom omstillingen.