Dag Sele frå Stord KrF er sentralstyremedlem i KrF og stiller seg bak retningsvalet til Knut Arild Hareide. Foto: KrF
- Annonse -

Sentralstyremedlem Dag Sele i KrF oppmoda partia sine fylkeslag om å gjere avrundinger i favør av Knut Arild Hareide.

Som kjend skal KrF sitt landsmøte 2. november avgjere om partiet skal støtte partileiar Knut Arild Hareide sitt retningsval om å samarbeide med Arbeidarpartiet.

Stordabu og sentralstyremedlem i partiet, Dag Sele, er ein av dei uttalte støttespelarane til Hareide. No får han sterk kritikk frå andre i partiet.

Bakgrunnen er at Sele, i eit innlegg på ei lukka Facebook-gruppe for KrF-fylkesleiarar, tek til orde for at fylkesleiarane gjer avrundingar i favør av Knut Arild Hareide når fylkesmøta skal sende sine delegatar til landsmøtet. Det skriv Bergens Tidende.

– Ein vil ofte oppleve at ein må avrunde, at matematikken ikkje går heilt opp. Viss ein er i ein situasjon der ein må bikke den eine eller andre vegen, då tenkjer eg at ein kan avrunde til fordel for Hareide si side, skriv Sele i Facebook-innlegget.

Får på pukkelen

Innlegget til Sele blir kritisert av KrF-toppar i partiet som støttar høgresida. Spesielt frå Rogaland KrF, der eit stort fleirtal på fylkesmøtet gjekk i mot Hareide.

- Annonse -

– Her vert det snakka om å «tippe» valet i favør av Knut Arild, for å kompensere for at dei meinte prosessen i Rogaland ikkje levde opp til deira standard. No har me iallfall fått sett kva standard det er. Det liknar meir på forsøk på valfusk i favør av Hareide, enn noko anna, seier Jonas Sayed, fylkesleder i Rogaland KrFU til BT.

– Det er veldig uryddig av han å halde på slik. Det er fylka som avgjer korleis ein skal velje delegatar. Eg synest dette er usmakeleg, seier sentralstyremedlem i KrF, Tove Welle Hagland.

I mindretal på Stord

I Stord KrF er Dag Sele i mindretal. Lokallaget røysta over Hareide-saka førre veke, der eit fleirtal røysta for å gå i mot Hareide sitt ønskje om samarbeid. Lokallaget vil likevel respektere mindretalet i partiet, der ein av tre delegatar til fylkesårsmøtet støtta Hareide.

Gruppeleiar i KrF Stord, Torbjørn Brosvik, vil vere ein av Hordaland KrF sine delegatar til landsmøtet.

- Annonse -