Ordførarkandidat Harald Rydland i Fitjar KrF. Arkivoto: Kjetil Rydland.
- Annonse -

KrF er vinnaren av førehandsrøystene, medan Høgre rasar nedover i prosentpoenga.

331 personar førehandsrøysta på Fitjar, og resultatet er som følgjer (Endring sidan førre kommuneval):

Høgre: 15,7 % (-24,6)

Arbeidarpartiet: 19,6% (+0,9)

Senterpartiet: 19,9% (+9,9)

Kristeleg Folkeparti:33,2% (+16)

- Annonse -

Framstegspartiet: 11,5% (+,2,6)