Retten meiner mannen utgjorde ein stor trafikkfare då han køyrde i fylla frå Stord til Bømlo. Foto: Henke/Wikimedia Commons
- Annonse -

No må stordabuen betale ein gigantbot på 90.000 kroner og sone 21 dagar i fengsel.

Det var midt på lyse ettermiddagen i august at stordabuen i starten av 40-åra køyrde frå Bømlo til Stord med ein promille på 1,36.

Onsdag gjekk saka for Sunnhordland tingrett, der mannen altså blir idømt ei fengselstraff utan vilkår på 21 dagar, samt ei bot på 90.000 kroner for fyllekøyringa.

Farepotensiale

Den store boten er sett i samaheng med at mannen har ein høg månadsinntekt.

Sjølv om mannen var snar med å tilstå forholdet, meiner retten at ei slik promillekøyring likevel må straffast strengt.

- Annonse -

– Retten viser til at det er tale om ein lengre køyretur frå Bømlo til Stord på dagtid med ikkje ubetydeleg trafikk. Køyringa til sikta medførte eit ikkje ubetydeleg farepotensiale for andre trafikantar, skriv retten.

Mister lappen

Stordabuen blir også frådømt retten til å føre motorvogn i ein periode på to år. Han må etter dette avlegge full ny førarprøve for å få sertifikatet tilbake.

Domfelde erklærte at han tok betenkningstid på spørsmålet om å anke saka.