Foto: Midtfjellet vindpark
- Annonse -

Johannes Koløen i Midtfjellet Vindpark ventar berre på klarsignal frå eigarane før tredje byggjetrinn for vindparken kan gå i gang.

– Om det blir, vil det nye prosjektet koste 370 – 400 millionar kroner, og anleggstida er kalkulert til åtte månader, sa dagleg leiar i Midtfjellet Vindpark, Johannes Koløen, på årsmøtet til Fitjar Næringsråd, ifølgje Fitjarposten.

Sjølve monteringa av turbinane vil kome etter anleggstida, og kan ifølgje Koløen skje skje tidlegast våren 2018.

Vil bli større turbinar

Vindparken har ein konsesjon på 150 megawatt, og at det fram til no har vore nytta 110 megawatt. Det betyr at dei har konsesjon til utbygging av ytterlegare 40 megawatt, noko som tilseier 11 nye turbinar.

Dei nye turbinane er ifølgje Fitjarposten planlagt å vere større enn dei eksisterande, og kan gi straum til 5700 fleire husstandar.

- Annonse -
- Annonse -

– Den største utfordringa med å gå i gang med Fase 3 er straumprisane. Men investorane våre har tru på at dei etter kvart vil koma opp på eit akseptabelt nivå, sa Johannes Koløen.

- Annonse -

Optimistisk majoritetseigar

Majoritetseigaren i Midtfjellet Vindpark er no det tyske konsernet Aquila Capital. Administrerande direktør i selskapet, Oldrik Verloop sa i eit møte med Bergens Næringsråd i mars at han har tru på at marknaden skal ta seg opp på sikt.

Fitjar vindpark AS hadde i 2015 eit sviande tap på 237 millioner kroner i resultat før skatt. Selskapet hadde skrive ned verdien på anlegget med heile 167 millionar kroner. Det var i det same året at energiselskapet Buskerud selde seg ut, og tyske Aquila kom inn med ein eigardel på 64,84 prosent.