Straffen for kvinna vart justert opp i Gulating lagmannsrett. foto: Statsbygg
- Annonse -
- Annonse -

43-åringen som sto bak dødsvaldssaka vart i dag kjent skuldig av Gulating lagmannsrett for legemsskade med døden til følgje.

Etter at ankesaken har gått for Gulating lagmannsrett sidan førre veke trekte retten seg i dag tilbake i 2,5 time før dei la fram kjenninga om at 43-åringen er skuldig.

Forsvarar Erik Lea er naturleg nok skuffa over kjenninga. foto: Advokatene LLH

– Eg er svært skuffa. Først og framst på klienten sine vegner, men også på vegner av heile familien hans. Han har slåss for dette sidan desember 2014, og no er me i 2017, fortel forsvararen til 43-åringen Erik Lea til Stord24.

Det var i desember 2014 at Torbjørn Bauge (50) døydde av skadane han vart påført i sin eigen heim. 43-åringen som utøvde valden mot Bauge vart i fjor haust dømt til fengsel i 6,5 år i Sunnhordland tingrett for lekamsskading med døden til følgje.

No er det altså klart at kjenninga frå tingretten blir ståande.

Ifølgje Sunnhordland fann lagmannsretten det bevist at det vart nytta eit stolbein i valdsutøvinga, medan dette ikkje var tilfelle då saka gjekk for Sunnhordland tingrett.

- Annonse -

I morgon vil det bli klart kor lang straff 43-åringen vil få. Forsvarar Lae fortel at han tok kjenninga tungt.

– Han tok det svært tungt. Han meiner at han vart utsett for eit livstrugande angrep av Bauge og at han prøvde å forsvare både seg sjølv og kona, og endar altså no med å sjølv sitje i fengsle. Det er klart at han er svært skuffa over dette.

– Kva blir vegen vidare no?

– No får me sjå i morgon kva slags straff han skal få og kor mykje han må betale i erstatning. Eg kan tenkje meg at soninga vil starte i 2017.