Foto: Kirkens Bymisjon
- Annonse -

Mannen bak Kirkens Bymisjon sitt jobbtilbod på Stord har fått Haugesund næringsforening sin bragdpris.

Valen får prisen på bakgrunn av arbeidet han har gjort med å byggje opp Kirkens Bymisjon som ein sentral aktør på Haugalandet og i Sunnhordland. Juryen skriv mellom anna:

Det er fjerde gong Haugesund næringsforening deler ut bragdprisen, som skal gå til ein person som har gjort ein spesielt fortenestefull innsats lokalt eller regionalt i Haugesund-regionen. Tidlegare vinnarar er FK Haugesund og bømlingen Kristian Eidesvik.

Sentral aktør i Sunnhordland

Arne Valen arbeidde som bioingeniør på Haugesund sjukehus i 26 år før han tilfeldigvis fekk jobben som dagleg leiar ved Kirkens Bymisjon, skriv Haugesunds Avis. Jury skriv mellom anna dette om bakgrunnen for prisutdelinga:

«Bragdprisen for 2016 går til en person som har vist et særlig stort engasjement for de svake i samfunnet. Gjennom institusjonen han leder, har mennesker som er havnet på skråplanet fått hjelp til å komme på rett kjøl. Institusjonen er blitt en sentral aktør i flere kommuner på Haugalandet og i Sunnhordland, og utvikler stadig nye tilbud, sammen med det offentlige og private, av forebyggende så vel som reparerende karakter.»

- Annonse -

Protesterte mot Stord-kutt

Kirkens Bymisjon har hatt «I jobb»-prosjektet på Stord sidan 2010, som skal sørgje for eit lågterskel jobbtilbod til personar med rusproblem.

Arne Valen engasjerte seg på Stord i fjor haust då støtta til Kirkens Bymisjon på Stord vart føreslått kutta i budsjettet av rådmannen for å spare pengar. Politikarane vedtok likevel å vidareføre støtta.

Kirkens Bymisjon på Stord gratulerer Valen med prisen på Facebook-veggen sin:

«Gratulerer til Arne, sjefen vår, for en velfortjent pris! Juryens begrunnelse er noe både ansatte og deltakere gjenkjenner:)»

- Annonse -