Elferjene til Fjord1 kan gi trøbbel for dei som må pendla til Stord.
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Som eit resultat av elektrifiseringa av ferjesambandet kan det bli færre ferjeavgangar på sambandet Jektevik-Hodnanes-Hyglo.

Skyss og Hordaland fylkeskommune bestemte nyleg at ferjesambanda i Sunnhordland skal bli trafikkert med elferjer frå Fjord 1 frå og med 2020. No viser det seg at dette kan gi eit dårlegare ferjetilbod for mange.

Bakgrunnen er at dei elektriske ferjene krevjar lengre liggjetid ved kai for lading. Difor er det lite truleg at ein vil klare å sikre same frekvens som i dag på alle samband, skriv Bergens Tidende måndag.

– Dersom dei føreslåtte rute­tabellane vert innført vil det innebere ei rasering av vegtilbodet til og frå kommunen, seier Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe (H) til avisa.

Kleppe fryktar at konsekvensen av ruteendringa vil gjere livet vanskeleg for mange som pendlar til Stord, der ein i verste fall må finne seg arbeid andre stadar.

Stord-ordførar Harry Herstad. Foto: Jonas Sætre/Stord24

– Det er ille

- Annonse -

Ordførar Harry Herstad reagerer også negativt på dårlegare frekvens på ferjesambandet til Huglo og Tysnes.

– Det ser ut som at miljøløysingar går på bekostning av tilbodet. Det er ille. Då går me bakover. Det må finnast løysingar som både er bra for miljøet og som opprettheld eller betrar tilbodet.

Herstad seier at han kjenner seg alt for godt igjen i at ein må akseptere dårlegare kollektivløysingar i distrikta, medan tilbodet vert styrka i Bergen.

– I Sunnhordland er me jo heilt avhengig av ferjetilbodet. Spesielt no med mykje jobb på Kværner så er pendlinga forsterka, og difor er dette til hinder for effektiv utnytting.

Har engasjert Samarbeidsrådet

Herstad fortel at både han og Tysnes-ordføraren har engasjert seg i denne saka gjennom Samarbeidsrådet for Sunnhordland, der dei har gitt signal om at dei ikkje aksepterer eit dårlegare tilbod.

Det alternativet rutetilbodet som Skyss har laga er ifølgje Skyss-direktør Oddmund Sylta eit utkast, at dei på førebels tidspunkt ikkje kan seie sikkert korleis det endelege rute­tilbodet blir.

- Annonse -