Fleire på Stord jobbar no opp mot regjeringa synleggjere Stord som ein attraktiv stad for statlege arbeidsplassar. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
- Annonse -

Næringsrådet meiner at Stord er ein særs eigna by for etablering av nokre av dei statlege arbeidsplassane som regjeringa har varsla at skal flaggast ut.

Etter at regjeringa annonserte utflagging av statlege arbeidsplassar frå Oslo har ikkje Stord næringsråd lege på latsida. I eit brev til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skriv næringsrådet kvifor dei meiner Stord er ein bra lokalisering for statlege arbeidsplassar.

Anne-Grete Sandtorv i Stord Næringsråd. Foto: Magne Langåker

– Stord Næringsråd ser med begeistring på at regjeringa no set i gang arbeidet med å flytta statlege arbeidsplassar ut av hovudstaden og til byar og regionar rundt om i landet. Me vil i den samanheng slå eit slag for Stord, som ein særs godt eiga by for etablering av statlege arbeidsplassar, skriv leiar i Stord Næringsråd, Anne-Grete Sandtorv.

For einsidig næringsstruktur

Ho meiner Stord bør vera ein aktuell kandidat fordi arbeidslivet er for avhengig av den oljerelaterte industrien, som gir store svingingar i arbeidsløysa. No ønskjer ho dialog med statsråden og departementet om utflytting av arbeidsplassar.

– Mitt poeng var å flagga Stord i høve til at me har ein veldig einsidig næringsstruktur her. Me treng fleire bein å stå på, og eitt av desse beina kan vera statlege arbeidsplassar, seier Sandtorv til Stord24.

- Annonse -
- Annonse -

Sandtorv meiner særleg offentlege arbeidsplassar innan kultur, kunnskap og tilsyn vil eigna seg godt på Stord. Ho trekkjer fram at Stord er den største nynorskbyen i landet, og har ein befolkning med høg utdanning og god kompetanse.

Uroa for færre offentlege funksjonar

Næringsrådet har i lengre tid engasjert seg i samarbeid med den kommunale leiinga om offentleg arbeidsplassar på Stord. Næringsrådet er mellom anna uroa over at offentlege kontor som vert lagt ned på Stord medfører større kostnadar for næringslivet. Det vert trekt fram politiet sin utlendingsteneste som nyleg vart flytta til Haugesund, og skattekontoret som vart flytta i 2012.

Også gruppeleiar i Stord Høgre, Liv Kari Eskeland, har i lengre tid vore involvert i arbeidet med å få fleire offentlege arbeidsplassar til Stord.

– Det vert jobba langsiktig med dette, og det har vore prosessar i gang ei stund. Dei som lukkast med å få etablert statlege arbeidsplassar i sin region har gjerne bygd oppunder kvalitetar dei allereie har. For vår del har vi heilt unike kompetansemiljø innan energi, fornybar, olje og gass saman med høgskulen. Det er desse miljøa vi har å spele på, og det vil kome nye rundar med utflytting av statlege arbeidsplassar innan desse områda som vi kan sikte oss inn på, seier Liv Kari Eskeland.

- Annonse -
Liv Kari Eskeland (H) Foto: Ove A. Olderkjær/Sysla

– Korleis jobbar du for å reklamere for Stord?

– No skal eg på Høgre sitt landsmøte i helga, nok ein arena der sentrale personar vil vera representert, og eg har allereie boka samtalar for å drøfte saka. Kommunen ønskjer å ta ein posisjon her, og det er veldig bra.

– Må jobbe tverrpolitisk

Eskeland oppmodar Stord-politikarane til å jobbe saman på tvers av partigrensene for å synleggjere Stord som ein attraktiv stad for statlege arbeidsplassar.

– Om vi tverrpolitisk greier å dra saman med næringsliv og FoU miljø ser eg ikkje bort frå at me kan lukkast i arbeidet. Men det er mange om beinet, så her må det jobbast smart og grundig. Uansett får me ingenting til om me ikkje prøvar, og eg meiner me har svært gode føresetnader for å få noko til.

Blant dei statlege arbeidsplassane som vert vurdert flagga ut av Oslo den næraste framtida finn me Språkrådet, avdelingar av Kunnskapsdepartementet, Landbruksforvaltninga, Likestillings- og diskrimineringsnemda, tilsynsoppgåver ved NVE, Fredskorpset, Bioteknologirådet, Politihøgskolen og avdelingar av Husbanken. Det er allereie klart at Stavanger blir lokasjon for det statlege investeringsselskapet Fornybar AS.

 

 

- Annonse -