Skisse over brua over Langenuen. Skisse: Hordfast AS
- Annonse -

REPLIKK: Vi må sørge for at Vestlandet sikres konkurransedyktige bedrifter og arbeidsplasser i framtida for kommende generasjoner. Det er et ansvar vi har, som virker og styrer nå.

Av: Øyvind Halleraker,
dagleg leiar i Hordfast AS

Lokale MDG-politikere refererer her i avisen uttalelser fra meg, om viktigheten av en rask realisering av Hordfast. Det er hyggelig at de gjør, for Hordfast er svært viktig for vår region og næringslivet vårt.

Det som ikke kommer så klart fram i innlegget deres er hvorfor næringslivet og et stort flertall av folket mener at Hordfast er viktig og nødvendig. MDG er dessverre uenig i dette og jeg vil derfor presisere dette litt tydeligere.

For næringslivet handler det mye om mobilitet, attraktivitet og tilgjengelig når strategier skal legges og svake sider skal avdekkes. En stor svakhet i vår region er antikvariske reisemåter og reisetider i forhold til andre regioner. Unødvendig lange ferjestrekninger, i 17 knops fart og på gammeldagse veier. Dette er en sterkt konkurransevridende faktor som favoriserer for eksempel Østlandet, men også i et større perspektiv, Oslo – Gøteborg- København, den såkalte «Scandinavian Link.»

Om ikke vi i vår landsdel greier å realisere prosjekter som kommunikasjons- og reisetidsmessig kan konkurrere med dette vil vi tape på lang sikt. Kanskje ikke om 2, 5 eller 10 år, men på lengre sikt vil andre byområder og nye regioner som bygges sammen med raske veier og jernbaner tiltrekke seg næringsliv, etablerere, og unge mennesker. Spiralen vil knepp for knepp også etter hvert gi negative konsekvenser for offentlige tilbud og etableringer.

- Annonse -

Det er nok å se til den enorme veksten stor- Oslo regionen har hatt de senere år. Der snakker man allerede om at Oslo må være navet for kommunikasjon og mobilitet. Dette kjenner vi fra andre land. Kommunikasjonslinjer inn til navet, uten effektive kommunikasjoner mellom ytterpunktene, styrker navet og svekker ytterpunktene.

Senest på nyhetene torsdag hører vi om de positive forventningene og virkningene for boligbygging og annen utvikling i kommunene Nordre Follo, Ås og Vestby som følge av nye mobilitetsforutsetninger. Mange ti-talls tusen boliger skal bygges.

En reduksjon på reisetiden fra nær 5 timer til under 2 timer mellom Bergen og Stavanger vil gi nye muligheter og konkurransekraft for næringslivet på Vestlandet. 45 min reisetid med en behagelig buss, fra Leirvik til Bergen eller 30 min til Haugesund, vil bety nye bo- og arbeidsmarkeder.

Planen er jo også å bygge ny 4 felts vei med 2 timers reisetid mellom Stavanger og Kristiansand, noe som vil gi Vestlandet og Sørlandet nye samhandlings- og kommunikasjonsmuligheter. Da kan vi bli en sterk konkurrent til andre regioner som for eksempel Scandinavian Link.

Ingen må slå seg til ro med at vi har det jo så greit her nå. Det vil endre seg, utviklingen andre steder står ikke stille. Derfor er det nettopp nå vi må få på plass E39 prosjektene Rogfast, Hordfast og Bokn – Sveio. Vi må sørge for at Vestlandet sikres konkurransedyktige bedrifter og arbeidsplasser i framtida for kommende generasjoner. Det er et ansvar vi har,
som virker og styrer nå.

Stillstand betyr tilbakegang på sikt.

- Annonse -
Forrige artikkelLanserer 100 Dagar i ny drakt – har booka etablerte artistar
Neste artikkel– Denne butikken skulle ikkje ha forsvunne