- Annonse -

Vi søker etter ein strukturert og dyktig avdelingsleiar med godkjent utdanning og gjerne med erfaring frå tilsvarande stilling. Erfraring fra psykiatri og traumebevisst omsorg vil vere eit pluss, det same vil rettleiarkompetanse.

Arbeidsoppgåver vil vere:
°  Drift og utvikling av avdelingane
°  Informere, rettleie og fylgje opp personalet
°  Hovedansvar for fag, personal og økonomi
°  Delta i leiargruppa på Jentespranget

Kvalifikasjonar:
°  Krav om 3- årig høgskuleutdanning som barne   vernpedagog, sosionom eller vernepleiar
°  Ynskjeleg med bransje- og leiarerfaring

Potiltiattest vert krevd ved tilsetting. Søkjarane må ha førarkort.

JENTESPRANGET AS er ein privat barneverninstitusjon for jenter mellom 13 og 18 år. Vi held til på Vatna på Stord og har 3 avdelinger. Vi driv etter ein modell med fasar, der jentene startar opp med å bu i hoved- huset med personell. Etter kvart som dei er klar for det, vert dei flytta ut i fasar med gradvis mindre oppfylgjing.
- Annonse -