Geir Martin Økland er sterkt i mot moderne kjønnsideologi. Foto: Pixabay/privat
- Annonse -

DEBATT: Noen unge er i dag utrygg på å gå inn i et ekteskap og starte familie, fordi de tenker «hva om jeg blir skeiv?» En slik frykt var ikke vanlig tidligere.

Av: Geir Martin Økland og Steinar Simonsens

Norge har et 1000 årig kristent menneskesyn og kulturarv, men dette er i ferd med å endres drastisk nå. En slik radikal endring har ikke vert i landet siden krigen. Denne gangen skjer det ikke over en natt, men likevel så hurtig at svært få ser ut til å ha fått dette med seg.

Ei ny lov er på trappa og skal opp til behandling i stortinget nå. Forslaget har 20 punkt og som hovedsakelig går ut på å styrke FRI sitt arbeid med å fremme deres LBHTI ideologi ved hjelp av «Rosa kompetanse».

Dette innbefatter å innlemme denne radikale ideologien i skolenes læreplaner og i barnehage, grunnskolelærerutdanningen, helsevesenet og ellers i samfunnet. I tillegg skal normkritikk innlemmes. Normkritikk betyr kort sagt at det som har vert normen i samfunnet til nå, samlivet i ekteskap mellom kvinne og mann, og kjernefamilien med mor, far og barn, skal kritiserer.

Selv om denne loven nå skal behandles, så har en alt i enkelte offentlige sammenhenger alt innført normkritikk. Nå skal en ny norm indoktrineres og fremelskes. Fri sin ideologi omfatter bant annet at familie skal omdefineres til å være to mødre, to fedre, polyamorøse forhold, dvs polygami i tillegg til andre utrykk.

- Annonse -

Mennesket skal defineres på en ny måte. Biologi er mindre viktig, det er følelsene som enhver tid styrer hvem du er, og du kan kjønns opereres til det du føler du er. Dette innbefatter også barn.

Selvmord

Årsaken til endringen som Fri jobber for, blir ofte utrykket å være ønske om et samfunn uten mobbing og diskriminering. Og ikke minst at en ønsker nedgang i unge homofile som tar selvmord.

De av oss som har opplevd selvmord i nær familie, vet hvor smertefullt et slikt dødsfall er. Det er noe en skulle ønske alle skulle vert spart for, og selvfølgelig ønsker vi alle at flest mulig tiltak blir gjort for å hindre slike tragedier.

Hvordan var det i landet vårt før? Det skjedde en endring i landet imellom 1965 og 1980. I kjølvannet av den seksuelle revolusjonen, bortimot doblet den forholdsvis stabile seg skilsmissestatistikken seg. (Skilsmisse statistikken SSB). Når det gjelder selvmordsstatistikken så hadde den et tilsvarende hopp mellom 65-85. (Selvmordsstatistikken SSB) Dette tyder på at om en ønsker å få ned selvmordsstatistikken, så er trygge ekteskap mellom mor og far veien å gå.

En stille revolusjon

Hva vil nå skje i kjølvannet av en statsstyrt seksuell revolusjon 2.0? Med rosa kompetanse opplegget vil barn og unge få stilt spørsmålstegn ved sin identitet alt fra barnehage av. Vil dette gi et mer stabilt samfunn, eller vi det øke forvirringen blant barn og unge?

Noen unge er i dag utrygg på å gå inn i et ekteskap og starte familie, fordi de tenker «hva om jeg blir skeiv?» De er redd for at familien de har fått og elsket, skal blir oppløst. En slik frykt var ikke vanlig tidligere.

Det er svært få røster som hevder seg mot det som nå fremmes som politisk korrekt, men en modig kvinne som står frem er Tonge Gjevon. Hun regner seg som lesbisk, men er svært kritisk til det nye lovforslaget. Blant annet skriver hun i Dagbladet:

«Å innføre en systematisk styrking av Rosa Kompetanse vil være å innføre en systematisk innføring av ideologisk motivert vranglære. Dette er en inngripen som vil berøre hele samfunnet, men som på ingen måte er forankret i befolkningen, fordi dette har skjedd gjennom en stille revolusjon.»

Sterilisering av barn

Hun er også kritisk til å frata foreldrene rettigheter over sine barn og skriver: «Arbeiderpartiets forslag vil for første gang lovfeste barn som autonome individer med myndighet til å ta beslutninger; ikke om hva barn skal spise til middag eller når barn bør rydde rommet sitt; men om irreversible inngrep, inkludert sterilisering.»

Vi har allerede et radikalt lovverk i Norge som lar unge gutter og jenter fjerne sitt biologiske kjønn, og dermed gi fra seg retten til å få egne barn. Noe de kan komme til å angre på i voksen alder. Antallet barn som har tatt slike operasjoner har økt eksplosivt i vårt land.

Når man tenker på at dette er mindreårige, som det blir gjort ikke reversible endringer på, så må dette kunne sidestilles med omskjæring av mindreårige.

En ny forkynnelse

Mainstream media jobber med VGTV i spissen, aktivt for å presse igjennom denne nye ideologien.

Det er lenge siden kristen forkynnelse ble forbudt i skole. Moraliserende barnebøker har og blitt fjernet fra det offentlige rom. Nå er det en annen form for forkynnelse som spres rundt på skoler. Filmen «Mannen som elsket Yngve» har lenge blitt vist på norske skoler, uten at foreldre har fått anledning til å ta stilling til filmens forkynnende innhold.

Nå holder den kulturelle skolesekken på med å vise «Tobias og den dagen det smalt», et stykke som er rettet mot barn fra 6-16 år og handler om en jente som føler seg som en gutt, og blir definert som trans.

Norges fremtid

Norge har i lang tid blitt kåret til et av verdens beste land, med blant annet lite korrupsjon og høy levestandard. Hva er årsaken til denne lykken? Vi mener det er vår kristne arv som har gitt oss dette. Våre forfedre bygde et godt land med gudsfrykt og nøysomhet.

Vil vi bevare velsignelsen er det klokt å se hen til våre røtter, og ikke sage av grenen vi sitter på.

Det finnes endeløst mange historier om mennesker som har blitt satt fri fra sine synder, og som har fått erfare det nye livet. Dette innbefatter også mennesker som har blitt løst fra LBGT livstil. Nylig var det flere marsjer i USA der hundrevis marsjerte og proklamerte at Jesus hadde satt dem fri. Den siste var i Orlando. Om ikke slike historier får slippe til å media, og mennesker får gå tilbake til heterofilt samliv eller singel liv, så er det en drastisk innskrenking på religionsfriheten i Norge. Forslaget om forbud mot homoterapi, gjelder akkurat dette.

Det er utrolig, når Fri sin ideologi om flytende seksualitet brer om seg, og det blir undervist at alle kan gå fra hetro til homo, til bifil, til trans til å praktisere BDSM, (den til tider dødelige sexleken som stadig krever nye liv) til å skifte kjønn osv. Men om noen vil han hjelp til å komme tilbake, så skal det være straffbart.

Redningen for Norge er ikke å kaste over bord det naturen lærer oss og vår kristne arv, men å omfavne den og ære ekteskapet mellom mann og kvinne.

Nå må politikerne ta det ansvaret de har fått, og ikke la seg presse til å godta lover som er ødeleggende for landet.

- Annonse -
Forrige artikkelM/S «Fjordprinsen» har forlete reiret
Neste artikkelTaxisjåfør kolliderte med mopedist: – Tyder på at han ikkje overhaldt vikeplikta