Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons
- Annonse -

Til vanleg jobbar stordabuen med å påsjå at andre rettar seg etter trafikkreglane. No er han sjølv dømt til å betale 11.000 kroner til statskassa for å ha ignorert raudt lys.

Det var på ettermiddagen i desember i fjor at mannen i starten av 60-åra, som sjølv jobbar som inspektør i Vegvesenet, køyrde på raudt lys i Skrivarvegen under vegarbeidet.

Mannen hadde nekta å vedta boten, og det var difor saka hamna i Sunnhordland tingrett.

Politiet forklarte i retten at mannen blei stansa under ein kontroll. Bakgrunnen var at vegen var innsnevra til eitt køyrefelt og midlertidig lysregulert mellom «Grisaompo» og Borggata.

I følgje politiet er dei ikkje i tvil om at han køyrde på vegen då trafikklyset viste raudt.

– Trafikklyset blei raudt og etter at dette ble raudt køyrde fire bilar forbi trafikklyset, forklarte politiet i retten.

- Annonse -

Meinte han køyrde på gult

Mannen forklarte at han hadde ein annan bil tett opp i seg bak, og at han valde å køyre på gult lys for å unngå ein farleg situasjon. Han seier han er sikker på at trafikklyset var gult då han køyrde forbi dette.

Men retten festar ikkje lit til forklaringa hans, og meiner det er utvilsamt at tiltalte hadde høve til å stanse framføre trafikklyset utan at det skulle utgjere nokon fare.

Retten meiner det ikkje var noko ekstraordinært ved trafikkbiletet som gjorde at tiltalte ikkje hadde noko anna val enn å køyre på raudt lys.

Dermed kom retten fram til at mannen utan tvil handla aktlaust.

Tilalte må dermed betale ei bot på 8000 kroner, i tillegg til 3000 kroner i sakskostnadar.