Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons
- Annonse -

Til vanleg jobbar stordabuen med å påsjå at andre rettar seg etter trafikkreglane. No er han sjølv dømt til å betale 11.000 kroner til statskassa for å ha ignorert raudt lys.

Det var på ettermiddagen i desember i fjor at mannen i starten av 60-åra, som sjølv jobbar som inspektør i Vegvesenet, køyrde på raudt lys i Skrivarvegen under vegarbeidet.

Mannen hadde nekta å vedta boten, og det var difor saka hamna i Sunnhordland tingrett.

Politiet forklarte i retten at mannen blei stansa under ein kontroll. Bakgrunnen var at vegen var innsnevra til eitt køyrefelt og midlertidig lysregulert mellom «Grisaompo» og Borggata.

I følgje politiet er dei ikkje i tvil om at han køyrde på vegen då trafikklyset viste raudt.

– Trafikklyset blei raudt og etter at dette ble raudt køyrde fire bilar forbi trafikklyset, forklarte politiet i retten.

- Annonse -
- Annonse -

Meinte han køyrde på gult

Mannen forklarte at han hadde ein annan bil tett opp i seg bak, og at han valde å køyre på gult lys for å unngå ein farleg situasjon. Han seier han er sikker på at trafikklyset var gult då han køyrde forbi dette.

- Annonse -

Men retten festar ikkje lit til forklaringa hans, og meiner det er utvilsamt at tiltalte hadde høve til å stanse framføre trafikklyset utan at det skulle utgjere nokon fare.

Retten meiner det ikkje var noko ekstraordinært ved trafikkbiletet som gjorde at tiltalte ikkje hadde noko anna val enn å køyre på raudt lys.

Dermed kom retten fram til at mannen utan tvil handla aktlaust.

Tilalte må dermed betale ei bot på 8000 kroner, i tillegg til 3000 kroner i sakskostnadar.