Ida Yasin Andersen (t.v) og Ingvild Aleksandra Eide frå Stord er to av haustens fem nynorskpraktikantar i NRK. Foto: Rune Fossum Lillesvangstu, NRK.
- Annonse -

To av dei fem som har kome inn på NRK Nynorsk Mediesenter i haust kjem frå Stord.

Kvart halvår tek NRK Nynorsk Mediesenter inn fem praktikantar av mange søkjarar, som i løpet av intense månadar skal lære seg grunnleggande disiplinar i journalistikken, og så bli utplassert i ein av NRK sine mange redaksjonar.

I haust kjem to av dei fem heldige utvalte nynorskpraktikantane frå Stord. Det er Ida Yasin Andersen (25) og Ingvild Aleksandra Eide (24).

Ida Yasin gjorde i vår ferdig ein bachelor i film- og TV-produksjon ved Universitetet i Bergen, der ho også har studert engelsk. I studietida har ho vore medarbeidar i underhaldningsredaksjonen i Bergen Student-TV.

Ingvild Eide har student både nordisk og kvinne- og kjønnshistorie ved Universitetet i Bergen, og har vore frilansar for Sunnhordland i heile sju år, der ho mellom anna har vore kulturmeldar.

Utvidar horisonten

Sjølv om Eide har lang erfaring i å skrive for ein avis, er ho glad for å få høve til å lære andre journalistiske verktøy.

- Annonse -

– Her lærer me ikkje berre å vera journalist i avis, men også om radio, TV, nett og sosiale media. Å få utvide horisonten og lære nye verktøy og plattformar, er både skummelt og forlokkande. Ei fin utfordring.

Ho fortel om ein allereie travel kvardag, og har allereie laga sin første radioreportasje. Etter to månadar med den intense opplæringa, ventar to månadar med utplassering i NRK Sogn og Fjordane sin redaksjon, og så skal dei vidare på utplassering i ein ekstern redaksjon. Her er det vanlegvis gode høve til vidare vikariat.

– Me har det allereie travelt, og travlare skal det visst bli. Men me stortrivst framleis, og har trua på at den gode stemningen skal halde fram – sjølv når dagane vert lengre og presset større, seier Eide.

Kjekt med velkjend dialekt

Trass i at dei er jamnaldrande kjende ho ikkje Ida Yasin frå før. Likevel er det godt å ha vere i lag med nokon andre som også kjem frå Stord.

– Sjølv om eg og Ida Yasin ikkje kjende kvarandre veldig godt før me starta her, har det vore fint å ha ein med-stordabu her. Det har jo vore litt skummelt å skulle flytte åleine til ein heilt ny stad, med berre ukjende. Så både den velkjende dialekta og det kjende andlete, har gjort dei første dagane litt mjukare og lettare.

Ida Yasin og Ingvild er ikkje dei første frå Stord som har gått NRK Nynorsk Mediesenter. Det har også Håvard Tvedte, som inntil nyleg var direktør for Sunnhordland museum. Av andre stordabuar finn me Eirik Hildal, Hanne Våge, Eli Bjelland, Aleksander Vallestad og underteikna.