Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø får ingen støtte for å få tingretten til Stord. Foto: Domstol.no/Kvinnherad kommune
- Annonse -

– Eg trur me går ein farleg veg viss me snur, når Stord har komme oss i møte, sa Solfrid Borge (Sp), ordførar i Ullensvang.

Som kjent har Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø (H) utrykt ønskje om å slå saman tingrettane i Hardanger og Sunnhordland og legge hovudkontoret i midten av regionane, i Husnes.

Samarbeidsrådet for Sunnhordland og Hardangerrådet har hatt møte med Domstolsadministrasjonen, og har fått stadfesta at ei samanslåing av tingrettane med eit hovudkontor på Stord kan vere ei realistisk løysing.

Ville at Hardanger skulle stille seg bak

Men Kvinnherad-ordføraren ville likevel ikkje stille seg bak, og tok dissens då Samarbeidsrådet for Sunnhordland gav uttale i saka i starten av januar.

I følgje Hardanger Folkeblad har Slettebø spurt Hardangerrådet om å ta side med han, ved gå for ei uttale der det står at hovudkontoret blir plassert i Sunnhordland, utan å presisere at det skal ligge på Stord.

Det hadde ordførarane i Hardanger lite sans for, då dei handsama saka.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

– Eg trur me går ein farleg veg viss me snur og seier Sunnhordland, når Stord har komme oss i møte, sa Solfrid Borge (Sp), ordførar i Ullensvang.

Lokal valkamp

Jostein Ljones (Sp), ordførar i Kvam, sa at forslaget frå Kvinnherad er lokal valkamp meir enn noko anna.

– Eg trur at viss me skal få dette til, må me ikkje så tvil om kva me vil. Skal me byrja å snakka om eit anna hovudsete, trur eg semja forsvinn. Hovudkontor på Stord er grunnlaget rådet i Sunnhordland har gjort sitt vedtak på, sa han.

Alle ordførarane gav si støtte til å stille seg bak eit hovudkontor på Stord.

- Annonse -