- Annonse -

Kværner investerer 370 millionar kroner i nytt kai-anlegg og forlenga kranbane ved verftet på Stord. Dette er eit omfattande prosjekt, som inkluderer ulike typar grunnarbeid i sjø og på land.

Det fysiske arbeidet starta i mars 2018, og vil halda fram til sommaren 2020. I første del av prosjektet er det gjennomført ei miljømudring, for å flytte og kapsle inn forureina masser på sjøbotn. Miljømudringa er no ferdig.

I veke 24 startar sprenging i sjø. Det er planlagt ei salve i veka fram til veke 28. Prosjektet tar då fellesferie, før sprengingsarbeidet startar opp igjen i veke 32. Då vil talet salver auka, til maks ei salve pr dag. Salvene vil i høve til forskrift om varsling av sprenging bli varsla med sirene før og etter sprenging. Ved kvar salve vil vaktbåt sikre området i sjø.

Sprengings- og gravingsarbeidet vil kunne medføre periodevis grumsete sjø i områder i hamnebassenget utafor Kværner, men dette er sprengstein og anna rein masse.

Området som skal sprengast er innerst i hamnebassenget ved Kværner Stord (sjå kart). Sprengingsarbeidet vil kunne medføre ristingar i nærliggande område, men vil ikkje medføre restriksjonar for trafkk og ferdsel på land. Sprengingsarbeidet vil i første omgang pågå til ut i desember.

- Annonse -

Spørsmål om prosjektet kan rettast til:

Prosjektleiar Thomas Dahl: thomas.dahl@kvaerner.com / 464 17 668, eller kommunikasjonssjef Odd Naustdal: odd.naustdal@kvaerner.com / 905 76 079