Slik vil den nye kaien framstå når Johan Castberg-prosjektet er i gang.
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Rett etter lunsj i dag skal Kværner kutte dei første stålplatene til det flytande produksjonsskipet Equinor.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) kjem til å vere på Kværner på Stord ved byggestart i dag, saman med blant anna Kværner-konsernsjef Karl Petter Løken.

Bygginga vil starte ved at ministeren, saman med ein av Kværner sine lærlingar, startar det digitale systemet for automatisk kutting av den første stålplata som skal bli del av dekket og prosessanlegget på produksjonsskipet.

Det var i februar i år at Kværner signerte den etterlengta kontrakten med Equinor, for produksjonen og samanstillinga av det flytande produksjonsskipet (FPSO) Johan Castberg.

Same dag vart det stadfesta at Kværner går i gang med storutvidinga av verftet på Stord, til ein prislapp på 370 millionar kroner. Investeringa er naudsynt for å kunne ta i mot det store produksjonsskipet.

- Annonse -

Kværner sitt anlegg på Stord skal fabrikkere ein del av modulane, medan Kværner i Verdal skal fabrikkere modulen for handtering av sjøvatn.

- Annonse -
- Annonse -

På toppen vil arbeidet involvere rundt 2000 Kværner-tilsette og personell frå underleverandørar. Kværner har estimert at totalt 4.800 personar vil bli sysselsatt dersom ein tek med alle ringverknadane rundt storprosjektet.

Skroget til produksjonsskipet, inkludert bustadkvarteret, vert levert til Stord hausten 2020.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -