Xi Xing Li har jobba som sjefskokk i nesten tretti år på China House. - Mange på Stord er vaksen opp med maten hans, og alle gjester likar maten, seier medeigar Jon Hau. Foto: Malin Langøy Aarbø/Stord24
- Annonse -

Sjefkokk på China House, Xi Xing Li (55), sa opp stillinga si til fordel for ein ny restaurant på Heiane. I dag opnar «Mako Asian Cuisine» dørene.

Med tre etablerte kinarestaurantar, ein thai-restaurant og fire take away-buer er det ingen tvil om at konkurransen på Stord har tilspissa seg for dei asiatiske mataktørane. No risikerer dei å måtte kjempe enno meir om kundane, når ein fjerde kinarestaurant står klar til å servere stordabuen.

Denne gang med tidlegare sjefskokk for konkurrenten China House i Leirvik sentrum i spissen.

Trår til som eigar

– China House har vore ein god samarbeidspartnar i alle år, men eg synes det er på tide å starte på nytt, seier kjøkkensjef Xi Xing Li til Stord24.

I 27 år har Li stått på kjøkkenet og laga kinamat til folk på Stord. No går han over til å bli eigar av nye «Mako Asian Cuisine», saman med nestleiar Shu Fen Qiu og Jon Yiu Ning Hau. Restauranten har etablert seg i det gamle lokale til Karjolen kafé på Heiane, i samband med nedlegginga av kaféen tidlegare i vår.

Har tru på lokale

Eigarane ser ikkje vekk i frå at plasseringa av restauranten vil kunne spele ei vesentleg rolle i kampen on kundane framover. Innvendig har dei blant anna fått opp andre gardiner, eit moderne design på veggen og større bordplater. Elles er det lite nytt, ifølgje medeigar Hau.

- Annonse -
- Annonse -

– Lokale ligg bra til med store og populære butikkar i nærleiken. Me fekk beskjed om at det var ledig her, og tenkte at her er det gode sjansar for å lukkast, seier han.

– Det er ikkje gjort så mange endringar her. Mykje var bra frå før av.

- Annonse -
Foto: Malin Langøy Aarbø/Stord24

– Marknaden er overmetta

At konkurransen er hard, kunne Tony Sorada stadfeste i eit intervju med Stord24 for tre veker sidan. Etter drygt eit halvår i drift vurderer han no å stengje restauranten grunna dårleg omsetnad.

– Konkurransen er blitt tøffare og tøffare her på Stord. No er det tre vogner på Heiane, ei i Leirvik, to kinesiske restaurantar i Leirvik, ein i Sagvåg og så skal det opne ein til på Heiane. Marknaden er overmetta. Då strekkjer ikkje restauranten vår til, sa han.

China House og Keiser Restaurant AS kan på si side vise til eit beskjedent, men positivt driftsresultat dei tre siste åra.

Det er rom for alle

– Det er sjølvsagt stor konkurranse. Samtidig ser me at det er grunnlag for sterk økonomi på Stord. Det blir stadig bygd nye byggjefelt, bustadar og butikkar. Sjansen for å overleve hadde nok vore mindre i andre byar, opplyser Hau.

– Stord er ein fin by. Me har tru på at alle fire restaurantene kan overleve.

Det har ikkje lukkast Stord24 å kome i kontakt med dagleg leiar ved China House.