ENDELEG BESTEMT: Alle i Hornelandsvågen får gå på Langeland skule til hausten. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

DEBATT: – Det er av stor viktighet at barn som leker sammen på fritiden, og som bor i samme gate, også får gå på samme skole, skriver beboere i Hornelandsvågen.

Av: Mika & Kristina Visti, Torbjørn Røssland & Tone Lium Røssland, Frode Lillerud & Beate Wågen

I en artikkel publisert av Sunnhordland torsdag 20.04.2018 står det skrevet at kommunalsjef Mariann J. Hilt i Stord kommune, sier: “No er det slik at enkelte av elevane som blei vist til Tjødnalio har teke i mot plassen der, nokre har klaga og fått medhald og for nokre er klaga sendt vidare til Fylkesmannen, men ikkje handsama der enno”.

Det overrasker tre familier i Hornelandsvågen at kommunalsjefen signaliserer, til tross for at Fylkesmannen i Hordaland har opphevet vedtaket om endring av krinsgrenser mellom Langeland og Tjødnalio skule, at kommunen fortsatt mener at barna våres ikke skal få gå på Langeland.

Fire barn igjen

I desember 2017 var vi foreldre på informasjonsmøte på Tjødnalio skule der rektor informerte om at det var 20 barn som var berørt av endringen av krinsgrenser. Av disse 20 var det ni barn som hadde søskenfordel, altså søsken på Langeland fra tidligere. Nå er det, etter hva vi vet, fire barn igjen som ikke har fått plass på Langeland, og som dermed fortsatt på papiret har Tjødnalio som sin ”nærskole”, til tross for at Fylkesmannen har opphevet vedtaket om endring av krinsgrenser 19.04.2018.

Hvordan har kommunen og skolen klart å finne plass til bortimot alle, bortsett fra fire barn på Langeland?!?

- Annonse -

I en artikkel publisert i Sunnhordland 07.11.2017, som siterer høringsuttalelsen for krinsendringen, uttaler rådmannen Magnus Mjør:

– Det har vore viktig for rådmannen å ta omsyn til at born frå same bustadfelt får same nærskule”.

Dette utsagnet står i sterk kontrast til det som vi foreldre opplever nå. Flere og flere barn har fått plass på Langeland, mens noen få står igjen utenfor. Vi kan ikke se at dette med ”omsyn til barn fra samme bustadfelt skal få samme nærskole”, er ivaretatt.

Vi som foreldre er fortvilet!

Vi har bevisst valgt å bosette oss i et nabolag med flere barn i samme alder. Her har barna laget sine egne nettverk og er trygge med hverandre. Vi har naturligvis alltid tenkt Langeland som skole til våre barn. De fleste av vennene til våre barn i nabolaget er allerede skolebarn på Langeland, eller har fått oppstart på Langeland. Det er av stor viktighet at barn som leker sammen på fritiden, og som bor i samme gate, også får gå på samme skole. Det er unødvendig å lage vanskelige situasjoner for små barn, og vi føler at barna havner mellom to stoler både med tanke på skole, fritid og fritidsaktiviteter.

Vi har heller ikke klart å forberede barna våres på skolestart. Vi har fått invitasjon til førskoledagene på Tjødnalio 14.-15. mai, men vet ikke hvordan vi skal forholde oss til dette, da det kan bli tolket som at vi aksepterer vedtaket, noe vi foreldre ikke gjør.

Våre barn forstår ikke hvorfor de ikke kan få lov til å gå på samme skole som vennene og naboene sine. Det føles som at man har glemt at det er fire barn i alderen 5 til 6 år det handler om. Det er ikke rett at små barn skal rammes av sviktende planlegging fra kommunen sin side.

Det skal ikke handle om prestisje eller om å vinne. Vi som foreldre kan ikke forstå at kommunen nå bruker tid på å forsvare tidligere vedtak, isteden for å muliggjøre skolestart for fire barn på sin egentlig nærskole. Fokus må være på at barna skal ha det bra.

Kom ikke overraskende

Kommunen sier også i artikkelen fra 20.04.2018 at uansett hva Fylkesmannen mener, så er det ikke plass på Langeland. Dette var også situasjonen allerede skoleåret 2017-2018. Kommunen og Langeland skole har hatt god tid på seg til å fikse opp i problemstillingen.

De aller fleste vet at kapasitetsutfordringene ikke kom som en overraskelse våren 2017, det har kommet tydelig frem i elevantallsprognoser fra tidligere år. Vi stiller oss uforstående til at kommunen foreslår å endre skolekrinsen for fire barn når problemet har vært kjent så lenge på forhånd uten at noen tiltak har blitt iverksatt.

I vår skal det gå ut tre klasser fra 7. trinn. Hvordan kan da kommunen argumentere med at det ikke finnes plass til tre parallelle førsteklasser med start høsten 2018? Hvis man hadde brukt ressursene de siste årene på å lage plass, så hadde vi ikke vært i denne situasjonen i dag. Igjen, så kan vi ikke forstå at det skal bli våre barns problem.

- Annonse -