Arbeidet med Litlabø-krysset gjer at E39 blir kvelds- og nattestengt i to veker. Foto: Google Maps
- Annonse -

Hønefoss-firmaet Contexo leverte det lågaste anbodet på utbetringa av det trafikkfarlege Litlabø-krysset, og vil starte arbeidet rundt nyttår.

Contexo leverte eit anbod på 11,8 millionar kroner. Det var lågare enn dei to andre som konkurrerte om oppdraget, Vassbakk & Stol og lokale Engelsen Anlegg.

Sjølv om det nye krysset blir ein betydeleg tryggare løysing enn dagens situasjon, så er ikkje byggeleier Roberto Balzer i Statens Vegvesen nøgd med løysinga.

Brannslokking

– Dette er brannslokking, det er ikkje ei framtidsrettet løying, sier Balzer til nettstaden Våre Veger.

Han seier jobben er avgrensa til det absolutt nødvendige, med ei passeringslomme for trafikken på E39 som kjem frå sør. Det vil også bli gjort ei stor skjering i fjellet slik at utsikten blir betre.

- Annonse -

Ny kulvert

Balzer seier vidare at han meiner det i staden burde bli laga eit kanalisert kryss, men at han trur planane om ny E39 er årsaka til at dette ikkje vert gjort.

Fotgjengarundergangen frå Landåsen skal også utbetrast. I dag er det berre eit stålrøyr under vegen, som ikkje er spesielt fotgjengarvennleg. No skal stålrøret bli erstatta med ein støypt kulvert med en breidde på 3,8 meter og ein høgde på 3,95 meter.