Foto: Etne kommune
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Tre år etter at kommunestyra i Etne og Vindafjord kommunar sa nei til kommunesamanslåing, går lokallaga for Høgre i begge kommunane inn for samanslåing.

På starten av 2000-talet gjekk blei Ølen kommune flytta frå Sunnhordland til sør for fylkesgrensa.

No kan Sunnhordland bli endå ein kommune fattigare, dersom lokallaga til Høgre får det som dei vil. Høgre i Etne og Vindafjord går nemleg på val for å slå kommunane saman, og bli ein del av Rogaland, skriv avisa Grannar.

– Etne kommune er ein liten utkant i eit stort fylke, og det faktumet blir forsterka når Hordaland frå 1. januar neste år blir slått saman med Sogn og Fjordane, seier ordførarkandidaten til Etne Høgre, Lars Olav Bergsvåg.

Sjølv om det berre er tre år sidan kommunestyra i Etne og Vindafjord sa nei til samanslåing, meiner dei at ein allereie i kommande periode bør vurdere samanslåing på nytt.

Vil ha støtte til E134

Bergsvåg meiner det er mange fordelar for Etne å vere ein del av Rogaland framføre Hordaland. Mellom anna trur han ikkje på noko drahjelp frå Bergen når det gjeld satsing på E134, som går gjennom kommunen.

- Annonse -

– Der er det to andre vegar over fjellet som vil ha prioritet. Det er frå Rogaland me må hente støtte til E134. Og med ei sterkare røyst, jo større kraft, seier han til avisa.

Noko av det som bidrog til skepsisen mot å melde flytting til Rogaland for tre år sidan er snøggbåttilbodet frå Skånevik. Det er ikkje lenge sidan fylkesrådmannen i Hordaland nyleg ville legge ned snøggbåtruta til Ølen. Bergsvåg stolar likevel på at Rogaland ville gått med på å frede tilbodet.

– Uansett ein utkant

Etne-ordførar Siri Klokkerstuen (Ap) sa til Stord24 hausten 2017 at ho var i mot å bli ein del av Rogaland.

– Me har mykje samarbeid med Haugalandet, men også innover mot Hardanger og mot Sunnhordland. Geografien vår gjer at me må ha kontaktar i alle retningar uavhengig av kor fylkesgrensa går. Uansett vil me vere ein utkant. Me kan ikkje sutre over det. Det er rett og slett ikkje sikkert at det vert noko betre å bli ein utkant i Rogaland, sa ho.

- Annonse -