John Martin Mjånes er administrerande direktør i SKL. Foto: SKL
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Sunnhordland kraftlag hadde rekordhøg produksjon i 2018, trass i den knusktørre sommaren. 

Administredande direktør John Martin Mjånes har all grunn til å vere nøgd. Med 1,25 milliardar kroner i omsetnad i 2018, kan selskapet notere seg ny rekord.

Med ein så høg omsetnad klarte SKL å oppnå eit resultat før skatt på heile 354,6 millionar kroner. Det er meir enn 200 millionar betre enn resultatet i 2017.

– Høgare pris og godt tilsig til kraftstasjonane er viktigaste grunnane til det gode resultatet. Vidare har prisen på elsertifikat og opphavsgarantiar vore høgare enn i 2017, skriv selskapet i ei pressemelding.

– Godt sig frå Folgefonna

Trass i den rekordtørre sommaren i fjor kan SKL seie seg godt nøgde med vêrsituasjonen i fjor.

– Sjølv om sommaren 2018 var svært tørr, kom det godt tilsig frå Folgefonna, og SKL
kunne produsere normalt i Blådalsvassdraget heile sommarhalvåret. Hausten gav også rikeleg med nedbør.
 Desse tilhøva førte til dei høge produksjonstala.

Straum til over 160.000 husstandar

- Annonse -

Den samla produksjonen enda på rekordhøge 2,6 GWh, opp frå 2,57 i 2017. Det svarar til eit gjennomsnittleg årsforbruk for over 160.000 husstandar.

Selskapet opplyser at dei kjem til ei utbetaling til aksjonærane på 210 millionar kroner.

For minoritetseigar Stord kommune svarar det til over 4 millionar kroner.

- Annonse -