I desse lokala i Evjo ønskte Stord Islamske Kultursenter å etablere moské. Foto: Google maps
- Annonse -

Huseigaren i næringsbygget i Evjo i Leirvik sentrum har sagt ja til at det kan etablerast moské i lokalet.

Stord24 har i fleire artiklar skrive om at Stord Islamske Kultursenter har vore på leit etternye forsamlingslokale etter at dei vart kasta ut frå lokala sine i Borggata tidlegare i år.

For nokre veker sidan skreiv styret i trussamfunnet eit ope brev til Stord-samfunnet, der dei bad om hjelp til å skaffe lokale.

No kan det sjå ut som mediemerksemda har ført til ei løysing i saka. Styret i kultursenteret har fått kontakt med huseigaren i Hamnegata 20-22 i Evjo om å bruke desse lokala til forsamlingshus/moské.

Har sagt ja

– Dei har spurt meg om eg er interessert i å leige ut lokalet. Det har eg sagt ja til, så lenge dette er i samsvar med lovar og reglar. Eg har sagt at dei sjølv må ta jobben med å undersøke lovlegheita i dette, fortel huseigar Bjørn Lambrechts.

- Annonse -

Lokala det er snakk om er i eit 145 stort lokale i 1. etasje, der mellom anna Musikketasjen haldt til tidlegare.

Styret i Stord Islamske Kultursenter har starta ein huskomité for å finne eigna lokale for å etablere ein moské. Styreleiar Ramadan Abdi fremst i kvite klede. Foto: Facebook

Plass til 80 personar

Stord islamske kultursenter har no sendt eit brev til kommunen der dei spør om korleis dei går fram for å få godkjenning til å bruke lokalet.

– Me kan tenkje oss at det på det meste blir opp til 80 menneske samla i lokalet. Me lurer difor på kva krav lokalet må oppfylle for å bli godkjend som eit forsamlingslokale. Me tenkjer spesielt på rømmingsvegar, klimaanlegg, toalett og fasadeendring.

Kultursenteret skriv at dei vil nytte parkeringsanlegget ved Amfi Stord som løysing på parkeringsbehova.

- Annonse -