Ole Johannes Støle blir ny dagleg leiar i SIM. Foto: SIM
- Annonse -

Ole Johannes Støle er tilsett som ny dagleg leiar i SIM.

Støle kjem frå Tysens, er 37 år gammal, gift og har tre born. Han kjem frå stillinga som dagleg leiar i Tysnes Industri.

Støle vil starte i den nye stillinga 1. januar 2018, og tek over jobben frå Terje Gilje som har nådd pensjonsalder.

Det var 24 søkjarar til jobben som dagleg leiar av SIM, fleire av dei profilerte.

- Annonse -

Lokalpolitikarane Geir Angeltveit (V) og Reidunn Aasheim (H) var blant søkjarane.

Dagleg leiar i Stord kommunale eigedom, Arne Bjelland, søkte også på jobben, og det gjorde også dagleg leiar i Bømlo vassverk, Audun Halleraker.

- Annonse -
- Annonse -