Frode Helland. Foto: Idealhus
- Annonse -

Frode Helland (50) som kjem frå Fitjar blir ny dagleg leiar for VTA-bedrifta Podlen Verkstad.

– Frode Helland har ein variert og mangslungen utdanning- og yrkesbakgrunn. Han er byggingeniør, og arbeider no som byggeleiar og seljar, opplyser styreleiar i Podlen Verkstad, Johannes Landmark i ei melding.

Helland er født og oppvaksen på Fitjar. Han bur no i Sagvåg, og er 50 år gammal. I dag jobbar han i Idealhus.

– Han har arbeidd lenge i byggebransjen, og har også utdanning som byggmeister. I tillegg har han fagbrev som bakar/konditor.

I fritida har han vore engasjert som fotballtrenar for born og unge.

– Gjennom yrkesbakgrunnen sin og som fotballtrenar, har han gode kunnskapar om lokalmiljøet, det gjeld både Stord og nabokommunane, skriv Landmark.

- Annonse -

Det var 17 søkjarar til den leiarjobbe. Stillinga vart lyst ut i samband med at noverande leiar, Odd Stuve Rommetveit, går av med pensjon.

Helland vil byrje i jobben 1. november.