- Det som er veldig bekymringsfullt er at ein mistar den viktige kompetansen som trengst for å ta oss inn i dei nye områda som Kværner og andre i bransjen jobbar med, seier Anne-Grete Sandtorv i Stord næringsråd. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Hvordan kan fylkesrådmannen velge å nedprioritere den sterkeste industrien i eget fylke, midt i koronakrisen?

Av: Anne-Grete Sandtorv – Stord Næringsråd
Marit Warncke – Bergen Næringsråd
Harald Minge – Næringsforeningen i Stavangerregionen
Bernt Jæger – Næringsforeningen Haugalandet

Mer enn noen gang er det viktig å bygge Vestlandet sammen! Mer enn noen gang er det viktig å stå sammen om å redde arbeidsplasser, skape verdier og bygge framtiden.

I en særs krevende situasjon for næringslivet vårt etter 12. mars, skal Vestlandet gi innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Og det blir tydeligere enn noen gang hva det er NTP skal svare på av utfordringer.

  • Næringslivet trenger økt konkurransekraft
  • Næringslivet trenger nye bo- og arbeidsmarkeder og regionforstørring.
  • Næringslivet trenger omstilling til nye markeder
  • Næringslivet trenger oppdrag for å holde industrien og bygg- og anleggsbransjen i gang i krevende koronatider.
  • Næringslivet trenger å bidra til å bygge framtiden for landet vårt

Vestlandet har de mest lønnsomme og samfunnsnyttige prosjektene i Nasjonal Transportplan. Hordfast og Rogfast vil sammen gjøre Vestlandet til en sterk, attraktiv region som vil øke verdiskapingen i AS Norge.  Fergeavløsningsprosjektet Hordfast vil vi skape mobilitet for en million mennesker på et attraktiv Vestland.

Vi finner det helt uakseptabelt av fylkesrådmannen i Vestland nå har innstilt på at det kun skal investeres i vei mellom fjordene på Vestlandet.   Det er ikke slik man oppfyller Regjeringens og Stortingets vedtak om å bygge fergefri kyststamvei.  Våre lokale fylkespolitikere kan ikke velge bort et prosjekt som staten ønsker.

- Annonse -

I Statens vegvesen sitt innspillsdokument ble det spesielt fremhevet fra vegdirektøren at industrien på Vestlandet har opparbeidet seg kompetanse som medfører at vårt næringsliv er spesielt godt egnet til oppdrag med broprosjektene som Hordfast trenger, og at dette kan gi dem innpass i slike prosjekter over hele verden. Hvordan kan fylkesrådmannen velge å nedprioritere den sterkeste industrien i eget fylke, midt i koronakrisen?

Det er verdt å minne om at Hordfast er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektet i neste NTP. For hver krone staten setter inn får samfunnet 70 øre igjen i avkastning.

NTP vil være et av de viktigste motkonjunkturtiltakene i dagens krevende situasjon, og kan bidra til å gjøre en forskjell i en særs krevende situasjon.  Og for Norges del er det helt avgjørende at man starter med den mest samfunnsnyttige prosjektene i 1. periode av NTP.