Hege Økland i NCE Maritime CleanTech reagerer på at det ikkje vert satsa på grøn skipsteknologi for hurtigruta. Foto: NCE/Wikimedia Commons
- Annonse -

Staten har lyst ut nye anbod på hurtigruta mellom Bergen og Kirkenes, men utan å setje strenge miljøkrav. 

– Pris speler ei altfor stor rolle i kriteria. Staten kunne ha laga eit utstillingsvindauge for maritime innovasjonar. Dei stiller ikkje ein gong krav om bruk av eksisterande teknologi, seier Økland til Teknisk Ukeblad, som er dagleg leiar i klynga NCE Maritime CleanTech på Stord.

Klynga representerer 65 aktørar innan grøn skipsteknologi, og reagerer på at staten ikkje nytta høve til å setje strengare miljøkrav.

– Me kan med dagens teknologi overoppfylle krava som er skildra i anbodspapira, seier Økland til fagbladet.

Landstraum

- Annonse -

Målet med anbodet er at fleire enn Hurtigruten ASA, som i dag har ansvar for ruta, skal kaste seg inn i kampen slik at det vert billigare for staten.

- Annonse -
- Annonse -

Teknisk Ukeblad skriv at dei strengaste miljøkrava i anbodet er bruk av landstraum dersom hamnene tilbyr det, samt 25 prosent lågare CO2-utslepp enn i dag.

Det betyr at ein sannsynlegvis framleis kan nøye seg med diesel som brennstoff, og ikkje gass eller ein hybridløysing med batteri.