- Annonse -

En 54 år gammel mann fra Bømlo mistet livet i en ulykke på en brønnbåt i november i fjor. Havarikommisjonen mener at rederiet må endre prosedyrer og gjøre ny risikovurdering.

Av: Adrian Nyhammer Olsen, Sysla.no

En lettmatros på brønnbåten Øysund havnet i sjøen sør for Haugesund, 16. november i fjor. Mannen omkom på sykehus dagen etter. Han var 54 år gammel og kom fra Bømlo.

Havarikommisjonen har undersøkt ulykken siden 29. november i fjor. I rapporten fra Statens havarikommisjon får rederiet Sølvtrans to såkalte sikkerhetstilrådninger. Havarikommisjonen mener følgende var mangelfullt:

Rederiet og skipsledelsen hadde ikke etablert dokumenterte retningslinjer eller rutiner for bruk av kommunikasjonsmidler eller personlig sikkerhetsutstyr ved opphold eller arbeid på dekk.

Rederiets «mann over bord»-prosedyrer var ikke tilstrekkelig implementert. Blant annet hadde ikke livbåten redskaper om bord som kunne hjelpe mannen opp i båten.

- Annonse -
- Annonse -

Sølvtrans blir nå rådet om å revidere prosedyrene, og gjennomføre en ny risikovurdering av farene ved ferdsel på dekk.

– Vi har sett rapporten og har ikke noen kommentarer utover den. Vi er enige i tiltakene de har presentert, og hadde allerede før ulykkens startet med utbedringer, sier Sølvtrans-sjef Roger Haslebakk til Sysla.

– Ikke gode nok retningslinjer

Havariinspektør Anett Nyberg i Havarikommisjonens sjøfartsavdeling sier at både retningslinjer og implementering av prosedyrer var for dårlig.

- Annonse -

– Rederiets retningslinjer for ferdsel på dekk og bruk av kommunikasjons- og personlig sikkerhetsutstyr var ikke gode nok. I tillegg var MOB-øvelsene noe mangelfulle, og mannskapet må øve på mer realistiske situasjoner i henhold til prosedyrene, sier Nyberg til Sysla.

– Vi mener at rederiet må utarbeide de overordnede retningslinjene for ferdsel på dekk, og fartøyet må selv vurdere de lokale forholdene, som for eksempel værforhold og hvem som skal utføre arbeidet, og basert på dette identifisere nødvendige sikkerhetstiltak i det konkrete tilfellet.

Sannsynligvis truffet av bølge

Brønnbåter som Øysund har styrhus foran og maskinrom bak på båten. Det er lavt fribord i fullastet tilstand, noe som ofte medfører overvann på dekk under seilas i grov sjø.

Lettmatrosen som omkom hadde gått akterover på dekk for å hjelpe en annen i mannskapet som hadde fått en fot i klem. Det var da lettmatrosen mest sannsynlig falt over bord etter at en bølge slo inn over dekk.

Han lå i vannet og ble reddet opp av mannskapet i Øysunds mann-over-bord-båt.

I rapportens konklusjon viser Havarikommisjonen til 13 punkter som sammen kan ha vært medvirkende det tragiske utfallet.

– Det er 13 punkter i vår konklusjon, og vi mener at de to sikkerhetstilrådningene oppsummerer ganske godt det vi har funnet av forbedringstiltak fra hendelsen, sier Nyberg.