Verdas nest største løftefarty, Saipem 7000 står klar til å montere Hywind-vindturbinane frå Stord i 2017. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Kværner Stord kan bli sentral i den storstilte havvindsatsinga til Equinor, som i går fekk løyva 2,3 milliardar frå staten.

Torsdag vart det kjend at staten gjennnom Enova løyver heile 2,3 milliardar kroner til Equinor sin planlagde Hywind-utbygging, som består av elleve havvindmøller i Nordsjøen.

Haugesund Avis skreiv same dag at Kværner Stord har vore i forhandlingar med Equinor sidan mars om å bygge det som vil bli verdas største flytande vindmøllepark.

Avisa erfarer at Kværner har henvend seg til Vindafjord kommune om å få disponere Dommersnes industriområde i Vikebygd. Formannskapet i kommunen sa ja til å inngå ein intensjonsavtale under eit lukka møte i mars.

Kommunikasjonssjef Odd Naustdal i Kværner på Stord vil ikkje korkje stadfeste eller avkrefte opplysningane til Haugesunds Avis.

– Vindmarknaden er interssant for Kværner, og på generell basis vurderer me ulike stadar der det kan vere mogleg å bygge, dersom det skulle bli aktuelt, seier Naustdal til avisa.

- Annonse -

– Stord har mykje av kompetansen som trengs

Kommunikasjonssjef i Kværner, Torbjørn Andersem, har tidlegare sagt til Stord24 at han trur Stord kjem til å bli ei viktig brikke i vindsatsinga til Kværner.

– Me er tydelege på at vind er eit viktig satsingsområde for Kværner. Kværner er ein av få leverandørar som kan levere både flytande undertell til vindturbiner og for transformatorplattformer.

Unitech har tidlegare meldt om storstilte planar om eit anlegg for ferdigstilling av havvindmøller i Tømmervika på Stord. Også her var Kværner nemnd som ein viktig samarbeidspartnar.

–  I augneblinken har me fleire jobbar gåande for forskjellige kundar, med typiske studiar for komande vindkraftutbygginger til havs. Dette er eit område som Kværner jobbar aktivt med. Stord har veldig mykje av kompetansen og fasisiliteten på anlegget som kan Stord kan vere ein aktuell lokasjon for slike utbyggingar.

- Annonse -