Foto: Haugaland Kraft
- Annonse -

Finnås Kraftlag bytar aksjane sine i SKL med aksjar i Haugaland kraft. Dermed blir Haugaland Kraftlag majoritetseigar i SKL.

– Me er oppteken av at kompetansearbeidsplassane blir i Sunnhordland, og at dette ikkje forvitrar. Difor har me i dette tilfellet, saman med Finnås kraftlag, teke ein større posisjon for å styrke SKL, seier konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft til Stord24

Selskapet hadde før ein aksjepost i SKL på ca. 43 prosent, og har no gått opp ca. 10 prosent, slik at no blir majoritetseigarar med 53,3 prosent av aksjene.

Årsaka er at Finnås Kraftlag SA på Bømlo ønskjer å byte sine aksjar i SKL, som var på tilsvarande 10 prosent, med aksjar i Haugaland Kraft. Sistnemnde har då byta inn aksjane som Finnås Kraftlag hadde i SKL.

Vil ha utvikling

Konsernsjefen forsikrar om at den nye eigarstrukturer er eit teikn på dei ønskjer at selskapet på Stord skal halde fram å utvikle seg.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

– Me er veldig klare og tydelege på at me ønskjer å utvikle SKL til å vere eit sterkt nasjonalt selskap med regional tilknyting til Stord, og eit stort og viktig produksjonsselskap.

Haugaland Kraft er hovudsak eigd av kommunane på Haugalandet, i tillegg til Sveio kommune.

For to år sidan overtok Haugaland Kraft nettmarknaden frå SKL. Dermed er SKL no eit reint produksjonsselskap.